مقالات ترجمه شده

تاثیر پرورش بر تجمع ماده خشک و جزبندی در گندم نان اسپانیایی در طول قرن بیستم

عنوان فارسی

تاثیر پرورش بر تجمع ماده خشک و جزبندی در گندم نان اسپانیایی در طول قرن بیستم


عنوان لاتین

Breeding effects on dry matter accumulation and partitioning in Spanish bread wheat during the 20th century

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 1694
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 18
نام مجله Euphytica
نشریه Springer
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

افزایش تجمع زیست توده به یک موضوع مهم برنامه های اصلاحی در سراسر جهان برای بسیاری از گندم های نان (Triticum aestivum L.) تبدیل شده است. این مطالعه تغییراتی که بوسیله پروش در الگوی رشد گندم و ارتباط آن به حضور آلل های کوتاه قد Rht بررسی می شود. مجموعه تاریخی از 16 واریته که نماینده گونه های زراعی هستند که به شکل گسترده ای در قرن بیستم در اسپانیا رشد کرده اند و شامل توده (قبل از دهه 1940 رشد می کردند)، اولیه(1947-1955) و مدرن (1972-2001) می باشند، که برای آلل های کوتاه قدی Rht8c، Rht-B1b و Rht-D1b مشخص شده اند. تغییر در تجمع زیست توده و جزبندی، ضریب سطح برگ (LAI) و دوام سطح برگ (LAD) در چهار کشتزار آزمایشی در NE اسپانیا مورد مطالعه قرار گرفت. زیست توده و LAI در ابتدای اتصال بوسیله ca. 20 کاهش یافت و 40% از واریته ها یک یا دو آلل کوتاه قد را به ترتیب حمل می کردند . نرخ تجمع زیست توده از ابتدای اتصال تا زمان گلدهی برای گندم های از دوره تاریخی (ca. 1.70 g m -2 GDD -1) مشابه بود و همچنین واریته ها تعداد متفاوتی از الل های کوتاه قدی را حمل می کردند. همچنین 80% از راندمان مطلق دانه ها در طول قرن اخیر ناشی از افزایش وزن سنبله به ازای واحد سطح از شیر- دانه تا بلوغ بودند. واریته های ابتدایی حفظ شدند و واریته های مدرن از شیر- دانه تا بلوغ به بالای زیست توده زمینی افزایش یافتند. سهم فتوسنتز در حین فاز اخری در واریته های مدرن افزایش یافت که ناشی از افزایش LAI در ناحیه شیر دانه (0.83 % y -1) و از LAD از این ناحیه تا بلوغ (0.79 % y -1) بود. تغییرات در الگوی تجمع زیست توده و جزبندی بوسیله ابداع واریته های بهبود یافته ایجاد شد که به حضور تعداد الل های کوتاه قد ارتباط داشت. سهم فتوسنتز در پر شدن دانه در واریته های مدرن افزایش یافت که ناشی از LAI بهبود یافته در ناحیه شیر دانه و به دنبال آن LAD بلندتر بود.

چکیده لاتین

Increasing biomass accumulation is becoming a major objective of most bread wheat (Triticum aestivum L.) breeding programs worldwide. This study addresses the changes caused by breeding in the pattern ofwheat growth and its relationship with the presence of Rht dwarfing alleles. A historical series of 16 varieties representative of the most widely grown during the twentieth century in Spain, including landraces (grown before 1940’s), initial (1947–1955) and modern (1972–2001) cultivars, was characterized for Rht8c, Rht-B1b and Rht-D1b dwarfing alleles. Changes in biomass accumulation and partitioning, leaf area index (LAI) and leaf area duration (LAD) were studied in four field experiments conducted in NE Spain. Biomass and LAI at the beginning of jointing were reduced by ca. 20 and 40 % in varieties carrying one or two dwarfing alleles, respectively. The rates of biomass accumulation from the beginning of jointing to anthesis were similar for wheats from the three historical periods (ca. 1.70 g m-2 GDD-1), and amongst varieties carrying a different number of dwarfing alleles. Almost 80 % of absolute yield gains during the last century were due to increases in the spikes weight per unit area from milkgrain to maturity. Initial varieties maintained and modern varieties increased above-ground biomass from milk-grain stage to maturity. The contribution of photosynthesis during this last phase was enhanced in modern varieties due to increases in LAI at milk-grain stage (0.83 % y-1) and of LAD from it to maturity (0.79 % y-1). Changes on the pattern of biomass accumulation and partitioning caused by the introduction of improved varieties were related to the number of dwarfing alleles present. The contribution of photosynthesis to grain filling was increased in modern varieties due to improved LAI values at milk-grain stage and, subsequently, a longer LAD

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI