مقالات ترجمه شده

مقاله ولتاژ با ترجمه

دانلود مقاله ولتاژ با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات ولتاژ با ترجمه ، مقالات ولتاژ با ترجمه ، دانلود مقاله بیس ولتاژ ، دانلود ترجمه مقالات ولتاژ ، دانلود مقاله ISI ولتاژ ، ترجمه مقاله ولتاژ ، مقالات isi ولتاژ با ترجمه و گرایش های رشته ولتاژ را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Indirect matrix converter drives for unity displacement factor and minimum switching losses

2007
1050
word
15
رایگان

عنوان لاتین

Interactive Distributed Generation Interface for Flexible Micro-Grid Operation in Smart Distribution Systems

2012
1071
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Mixing and cathode material effects on breakdown voltage of DC Ar glow discharge

2013
1081
word
5
رایگان

عنوان لاتین

Influence of copper thin film as an electrode on the DC electrical breakdown in the presence of Ar and air

2012
1130
word
8
رایگان

عنوان لاتین

Coordinated reactive power control to achieve minimal operating costs

2014
1137
word
22
رایگان

عنوان لاتین

A New Control Strategy for Bi-Directional DC-DC Converter in Electric Vehicle

2010
1222
word
11
رایگان

عنوان لاتین

Power system voltage stability monitoring using artificial neural networks with a reduced set of inputs

2014
1227
word
23
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI