مقالات ترجمه شده

تاثیر فیلمهای نازک مسی به عنوان الکترود بر روی تجزیه الکتریکی DC در حضور آرگون و هوا

عنوان فارسی

تاثیر فیلمهای نازک مسی به عنوان الکترود بر روی تجزیه الکتریکی DC در حضور آرگون و هوا


عنوان لاتین

Influence of copper thin film as an electrode on the DC electrical breakdown in the presence of Ar and air

مشخصات کلی

سال انتشار 2012
کد مقاله 1130
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 8
نام مجله THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL APPLIED PHYSICS
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

تجزیه الکتریکی در فشار پایین در گاز ارگون و هوا با استفاده از فیلمهای نازک مسی به عنوان الکترود مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. یک کاتد خاص از فیلم نازک مسی که توسط سیستم پاشش مغناطیسی به منظور ایجاد تجزیه الکتریکی بین الکترودها می باشد بر روی شیشه ته نشین شده است. در سمت چپ منحنی Paschen و فاکتور یونیزاسیون ηو ضریب گسیل الکترون γ با توجه به تنوع کاهش میدانهای الکتریکی برای آرگون و هوا با ورقه های نازک با ضخامتهای مختلف بدست امد. این نتیجه بدست امد که کاهش ضخامت ورقه ها به عنوان الکترود منجر به کاهش ولتاژ و تقویت گسیلهای الکترون می شود. علاوه بر این تاثیر نوع گاز بر روی ویژگیهای شکست در ضخامت الکترود نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

چکیده لاتین

Electrical breakdown for low pressure argon gas and air, using copper thin films as the electrodes, was investigated. A specially designed cathode was built from copper thin film deposited on glass by a magnetron sputtering system creating the breakdown between those electrodes. The left side of Paschen’s curve and ionization coefficient η as well as the effective electron emission coefficient γ was obtained with respect to the variation of reduced electric fields for argon gas and air for different thin films thicknesses. It is concluded that reducing the thin film thickness as an electrode leads to a decrease of breakdown voltage and amplifying secondary electron emission. In addition, the influence of the gas type on dependence of breakdown characteristics on the electrode thickness was investigated

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI