مقالات ترجمه شده

مقاله نرم افزار با ترجمه

دانلود مقاله نرم افزار با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات نرم افزار با ترجمه ، مقالات نرم افزار با ترجمه ، دانلود مقاله بیس نرم افزار ، دانلود ترجمه مقالات نرم افزار ، دانلود مقاله ISI نرم افزار ، ترجمه مقاله نرم افزار ، مقالات isi نرم افزار با ترجمه و گرایش های رشته نرم افزار را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

A hybrid method for learning Bayesian networks based on ant colony optimization

2011
1410
word
31
رایگان

عنوان لاتین

The lean gap: A review of lean approaches to large-scale software systems development

2013
1441
word
53
رایگان

عنوان لاتین

Separating computation and storage with storage virtualization

2011
1472
word
37
رایگان

عنوان لاتین

Social grid platform for collaborative online learning on blogosphere

2009
1545
word
23
رایگان

عنوان لاتین

Application of Data Mining Techniques for Software Reuse Process

2012
1551
word
9
رایگان

عنوان لاتین

Theory of Reasoned Action application for Green Information Technology acceptance

2014
1610
word
24
رایگان

عنوان لاتین

Personality, attitudes, and intentions: Predicting initial adoption of information security behavior

2015
1614
word
25
رایگان

عنوان لاتین

Integration of queuing network and IDEF3 for business process analysis

2008
1669
word
12
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI