مقالات ترجمه شده

مقاله نرم افزار با ترجمه

دانلود مقاله نرم افزار با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات نرم افزار با ترجمه ، مقالات نرم افزار با ترجمه ، دانلود مقاله بیس نرم افزار ، دانلود ترجمه مقالات نرم افزار ، دانلود مقاله ISI نرم افزار ، ترجمه مقاله نرم افزار ، مقالات isi نرم افزار با ترجمه و گرایش های رشته نرم افزار را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Leveraging intellectual capital through Lewin’s Force Field Analysis: The case of software development companies

2017
3796
word
18
رایگان

عنوان لاتین

Programmable architecture based on Software Defined Network for Internet of Things: Connected Dominated Sets approach

2018
3801
word
19
رایگان

عنوان لاتین

SDN orchestration architectures and their integration with Cloud Computing applications

2016
3804
word
22
رایگان

عنوان لاتین

Towards a Foundational API for Resilient Distributed Systems Design

2017
4024
word
14
رایگان

عنوان لاتین

approximate-constraint-method-multi-objective

2013
4038
word
19
رایگان

عنوان لاتین

A SDN-based Architecture for Horizontal Internet of Things Services

2016
4328
word
16
رایگان

عنوان لاتین

A Comparative Study of Testers’ Motivation in Traditional and Agile Software Development

2014
4581
word
18
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI