مقالات ترجمه شده

مقاله نرم افزار با ترجمه

دانلود مقاله نرم افزار با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات نرم افزار با ترجمه ، مقالات نرم افزار با ترجمه ، دانلود مقاله بیس نرم افزار ، دانلود ترجمه مقالات نرم افزار ، دانلود مقاله ISI نرم افزار ، ترجمه مقاله نرم افزار ، مقالات isi نرم افزار با ترجمه و گرایش های رشته نرم افزار را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Adjusting software revenue and pricing strategies in the era of cloud computing

2016
2085
word
25
رایگان

عنوان لاتین

A novel prediction model based on hierarchical characteristic of web site

2011
2299
word
21
رایگان

عنوان لاتین

Selecting ‘‘The Best’’ ERP system for SMEs using a combination of ANP and PROMETHEE methods

2015
2329
word
22
رایگان

عنوان لاتین

Access control for secure information sharing in smart content spaces

2017
2624
word
29
رایگان

عنوان لاتین

Automatic Test Data Generation for Data Flow Testing Using Particle Swarm Optimization

2010
2626
word
15
رایگان

عنوان لاتین

Benchmarking Cloud Serving Systems with YCSB

2010
2627
word
32
رایگان

عنوان لاتین

Designing the Content Analyzer of a Travel Recommender System

2017
2629
word
28
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI