مقالات ترجمه شده

مقاله منطق فازی با ترجمه

دانلود مقاله منطق فازی با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات منطق فازی با ترجمه ، مقالات منطق فازی با ترجمه ، دانلود مقاله بیس منطق فازی ، دانلود ترجمه مقالات منطق فازی ، دانلود مقاله ISI منطق فازی ، ترجمه مقاله منطق فازی ، مقالات isi منطق فازی با ترجمه و گرایش های رشته منطق فازی را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Ecological Capability Evaluation to Determine Suitable Areas for Agriculture Using Fuzzy Logic and AHP Technique in GIS (Casestudy, Divandarreh city)

2015
3173
word
16
رایگان

عنوان لاتین

Applying fuzzy logic and machine learning techniques in financial performance predictions

2014
3378
word
8
رایگان

عنوان لاتین

Implementing Fuzzy Logic and AHP into the EFQM model forperformance improvement: A case study

2015
3620
word
26
رایگان

عنوان لاتین

Methodology for the calculation of the factor of priority for smart grid implantation using fuzzy logic

2016
3621
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Adaptive Food Suggestion Engine by Fuzzy Logic

2016
3699
word
15
رایگان

عنوان لاتین

Comparison of fuzzy logic and neural network in maximum power point tracker for PV systems

2011
3711
word
21
رایگان

عنوان لاتین

Combining fuzzy logic and eigenvector centrality measure in social network analysis

2016
3769
word
13
رایگان

عنوان لاتین

Three Input – One Output Fuzzy logic control of Washing Machine

2015
3808
word
6
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI