مقالات ترجمه شده

مقاله مدیریت آب با ترجمه

دانلود مقاله مدیریت آب با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات مدیریت آب با ترجمه ، مقالات مدیریت آب با ترجمه ، دانلود مقاله بیس مدیریت آب ، دانلود ترجمه مقالات مدیریت آب ، دانلود مقاله ISI مدیریت آب ، ترجمه مقاله مدیریت آب ، مقالات isi مدیریت آب با ترجمه و گرایش های رشته مدیریت آب را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Modelling the energy demands of aerobic and anaerobic membrane bioreactors for wastewater treatment

2011
1371
word
16
رایگان

عنوان لاتین

Perspectives on anaerobic membrane bioreactor treatment of domestic wastewater: A critical review

2012
1379
word
20
رایگان

عنوان لاتین

Sustainability assessment of regional water resources under the DPSIR framework

2016
2131
word
12
رایگان

عنوان لاتین

LESSONS LEARNT FROM THE ANALYSIS OF PAST DROUGHT MANAGEMENT PRACTICES IN SELECTED EUROPEAN REGIONS: EXPERIENCE TO GUIDE FUTURE POLICIES

2013
2292
word
11
رایگان

عنوان لاتین

Falling water tables in a sloping/nonsloping aquifer under various initial water table profiles

2006
2479
word
17
رایگان

عنوان لاتین

Water Accounting to Assess Use and Productivity of Water

1999
3409
word
22
رایگان

عنوان لاتین

Water Footprint Assessment (WFA) for better water governance and sustainable development

2013
3410
word
6
رایگان

عنوان لاتین

Economic evaluation of using surge valves in furrow irrigation of rowcrops in Louisiana: A net present value approach

2016
3764
word
8
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI