مقالات ترجمه شده

مقاله فیزیولوژیکی با ترجمه

دانلود مقاله فیزیولوژیکی با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات فیزیولوژیکی با ترجمه ، مقالات فیزیولوژیکی با ترجمه ، دانلود مقاله بیس فیزیولوژیکی ، دانلود ترجمه مقالات فیزیولوژیکی ، دانلود مقاله ISI فیزیولوژیکی ، ترجمه مقاله فیزیولوژیکی ، مقالات isi فیزیولوژیکی با ترجمه و گرایش های رشته فیزیولوژیکی را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Characterization of fructan extracted from Eremurus spectabilis tubers: a comparative study on different technical conditions

2015
1438
word
21
رایگان

عنوان لاتین

ROS Generation in Peroxisomes and its Role in Cell Signaling

2016
2019
word
19
رایگان

عنوان لاتین

Physiological demands and activity profiles during futsal match play according to competitive level

2012
2060
word
19
رایگان

عنوان لاتین

Quantifying the dynamics of electroencephalographic (EEG) signals to distinguish alcoholic and non-alcoholic subjects using an MSE based K-d tree algorithm

2017
2361
word
20
رایگان

عنوان لاتین

Effects of music on physiological and behavioral responses of premature infants: A randomized controlled trial

2013
2374
word
12
رایگان

عنوان لاتین

The special relationship: glia–neuron interactions in the neuroendocrine hypothalamus

2017
2415
word
36
رایگان

عنوان لاتین

Exocellular polysaccharides from cyanobacteria and their possible applications

1998
2593
word
27
رایگان

عنوان لاتین

A Change in Leaves Protein Pattern of Some Pistachio Cultivars under Salinity Condition

2011
2652
word
10
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI