مقالات ترجمه شده

تغییر در الگوی پروتئین برگ ها در برخی ارقام پسته تحت شرایط شوری

عنوان فارسی

تغییر در الگوی پروتئین برگ ها در برخی ارقام پسته تحت شرایط شوری


عنوان لاتین

A Change in Leaves Protein Pattern of Some Pistachio Cultivars under Salinity Condition

مشخصات کلی

سال انتشار 2011
کد مقاله 2652
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 10
نام مجله International Journal of Nuts and Related Sciences
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

گیاهان طی دوره حیات خود در معرض تنش های محیطی متعدد قرار می گیرند. تطابق گیاهانبا شرایط شوری ممکن است منجر به برخی تغییرات مرتبط با شوری در الگوی بیان ژن ها شود. نقش فیزیولوژیکی تنش در پروتئین ها هنوز به طور کامل شناخته نشده است. با این وجود، اعتقاد بر این است که این پروتئین ها به گیاهان اجازه می دهند تا تنظیم کننده های ساختاری و بیوشیمیایی را تولید کننده که آن ها را قادر می سازد تا با شرایط تنش منطبق شود. در این تحقیق پروفیل پروتئینی 4 رقم ماده و دو ژنوتیپ نر پسته رفسنجان در شرایط تنش شوری مقایسه شدند. تیمارها تا زمان بروز فیتوتوکسی برگ، با آب نمک (EC = 5.5 dSm-1) و بدون زهکش آبیاری شدند. قبل و بعد از تنش شوری پروتئین های برگ با استفاده از روش دامروال با کمی تغییر عصاره گیری شد. مقدار پروتئین کل بر اساس روش برادفورد و با استفاده از BSA به عنوان محلول استاندارد ارزیابی شد. پس از یکنواخت شدن غلظت پروتئین، روی SDS-PAGE، ژل جداسازی 12.5% و ژل انباشه 5% مطابق با روش هامز و ریکوود انجام شد. نتایج نشان داد که شوری موجب القای تغییرات در الگوی پروتئین و کاهش پروتئین های کل در برگ های پسته می شود. برخی باندها، کاهش و افزایش یافتند و برخی نیز پس از شوری ظاهر و ناپدید شدند. علاوه بر این یک باند 40KDa (کیلودالتون) در همه نمونه ها افزایش یافت. علاوه بر این، این بررسی وزن مولکولی پروتئین های مرتبط با شوری را گزارش کرد.

چکیده لاتین

Plants are often subjected to several environmental stresses throughout their life cycle. Adaptation of plants to saline conditions may be due to some salt-related changes in the pattern of gene(s) expression. The physiological role of stress induced proteins is not yet clearly understood. However, it is believed that these proteins allow plants to produce biochemical and structural adjustments which enable them to adapt with the stress conditions. In this research we compared protein profile of 4 female cultivars and 2 male genotypes of Rafsanjan Pistachio in salt stress situation. The treatments were irrigated with saline water (EC = 5.5 dSm-1), without drainer, until appearing leaf phytotoxicity. Before and after saline stress leave proteins were extracted by using Damerval method, with some modification. The amount of total proteins was determined according the method of Bradford assay by used of BSA as standard solution. After uniformity of protein concentration, they were loaded on SDS-PAGE, in 12.5% separating gel and 5% stacking gel according to the method of Hames and Rickwood,. The results revealed that salinity induced changes in protein pattern and decreasing of total proteins in leaves of Pistachio. Some bands were decreased, increased, appeared or disappeared after salinity. Additionally a 40 KDa (kilo Dalton) band was increased in all samples. Moreover, this investigation reported the molecular weights of some salt responsive proteins.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI