مقالات ترجمه شده

توصیف فروکتان استخراج شده از تکمه های گونه Eremurus spectabilis: یک تحقیق مقایسه در زمینه شرایط فنی مختلف

عنوان فارسی

توصیف فروکتان استخراج شده از تکمه های گونه Eremurus spectabilis: یک تحقیق مقایسه در زمینه شرایط فنی مختلف


عنوان لاتین

Characterization of fructan extracted from Eremurus spectabilis tubers: a comparative study on different technical conditions

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 1438
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 21
نام مجله Food Sci Technol
نشریه Springer
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

فروکتان، مواد نشاسته ای و الیگو فروکتوز شناخته شده دارای ویژگی های فیزیولوژیکی بسیاری هستند، در تحقیق حاضر، طرح Box-Behnken برای تعیین شرایط استخراج مناسب فروکتان از پودر ریشه Eremurus spectabilis (سریش) با چکیده آب، شیوه های استخراج ملحق شده فراصوت غیرمستقیم و مستقیم مورد استفاده قرار گرفته است که بازده ماکزیمم را ارائه می دهد. دامنه صوتی (20-100 درصد)، دمای صوتی (sonication) (30-70 درجه سلسیوس) و زمان صوتی (5-40 دقیقه)، متغیرهای استخراج فراصوت مستقیم و غیرمستقیم ملاحظه شده اند، در حالیکه برای استخراج معمول متغیرهای ذیل، نسبت آب به خاک (30-50 v/w) ، دما (40-90 درجه سلسیوس) و زمان ( 5-40 دقیقه ) بود. مدل چند جمله ای درجه دومی برای هریک از واکنش ها مناسب بود و مضرب های رگرسیون با استفاده از نامربع ترین شیوه تعیین شدند. بین داده های آزمایشی و قرائن پیش بینی شده آنها توافق خوبی وجود داشته است. به علاوه، استقرار تفاوت این شیوه های استخراج، اسکن الکترون میکروسکوپی، طیف نمایی وابسته به اشعه مادون قرمز انتقال فوریر، پتانسیل زتا و تحلیل اندازه ذرات نشان داده شده ابزارهای مفیدی برای بررسی، تخمین و پیش بینی ویژگی های استخراج فروکتان است. علاوه بر آن، مقایسه استخراج معمول، استخراج (عصاره گیری) sonication (صوتی) مستقیم و غیر مستقیم نشان می دهد که استخراج صوتی غیر مستقیم یک شیوه مناسب برای استخراج فروکتان است.

چکیده لاتین

The fructans, inulin and oligofructose, were known to possess many physiologic properties. In the present study, the Box-Behnken design was used to determine the optimum extraction conditions of fructan from Eremurus spectabilis root powder (Serish) with water extraction, direct and indirect ultrasound assisted extraction methods that gave the maximum yield. Sonication amplitude (20–100 %), sonication temperature (30–70 °C) and sonication time (5–40 min) were considered variables of direct and indirect ultrasound extractions while for conventional extraction the following variables were water to solid ratio (30–50 v/w), temperature (40–90 °C) and time (5–40 min). A second-order polynomial model was fitted to each response and the regression coefficients were determined using least square method. There was a good agreement between the experimental data and their predicted counterparts. In addition to establishing the difference of these extraction methods, the scanning electron microscopy, Fourier-transform infrared spectroscopy, zeta potential and particle size analysis have been shown to be useful tools to investigate, approximate and predict characteristics of extracted fructan. Moreover, comparison of conventional extraction, direct sonication extraction, indirect sonication extraction showed the indirect sonication extraction is a suitable method for fructan extraction

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI