مقالات ترجمه شده

مقاله شیمی درمانی با ترجمه

دانلود مقاله شیمی درمانی با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات شیمی درمانی با ترجمه ، مقالات شیمی درمانی با ترجمه ، دانلود مقاله بیس شیمی درمانی ، دانلود ترجمه مقالات شیمی درمانی ، دانلود مقاله ISI شیمی درمانی ، ترجمه مقاله شیمی درمانی ، مقالات isi شیمی درمانی با ترجمه و گرایش های رشته شیمی درمانی را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Cytotoxic drugs for patients with breast cancer in the era of targeted treatment: back to the future?

2011
1144
word
13
رایگان

عنوان لاتین

Prediction of treatment-related toxicity and outcome with geriatric assessment in elderly patients with solid malignancies treated with chemotherapy: a systematic review

2014
1148
word
7
رایگان

عنوان لاتین

Molecular basis of influenza hemagglutinin inhibition with an entry-blocker peptide by computational docking and mass spectrometry

2016
2176
word
9
رایگان

عنوان لاتین

Prevalence of occult hepatitis B infection in patients visiting tertiary care hospital

2016
2385
word
9
رایگان

عنوان لاتین

Trastuzumab in combination with chemotherapy versus chemotherapy alone for treatment of HER2-positive advanced gastric or gastro-oesophageal junction cancer (ToGA): a phase 3, open-label, randomised controlled trial

2010
2572
word
16
رایگان

عنوان لاتین

Mechanisms of drug release in pH-sensitive micelles for tumour targeted drug delivery system: A review

2018
2614
word
11
رایگان

عنوان لاتین

Application of Design of Experiment (DoE) for Parameters Optimization in Compression Moulding for Flax Reinforced Biocomposites

2016
2976
word
5
رایگان

عنوان لاتین

Immunotherapy with plasmid DNA encoding mycobacterial hsp65 in association with chemotherapy is a more rapid and efficient form of treatment for tuberculosis in mice

2005
3947
word
6
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI