مقالات ترجمه شده

شیوع عفونت نهفته هپاتیت B در بیماران مراجعه‌کننده به مرکز آموزش درمانی

عنوان فارسی

شیوع عفونت نهفته هپاتیت B در بیماران مراجعه‌کننده به مرکز آموزش درمانی


عنوان لاتین

Prevalence of occult hepatitis B infection in patients visiting tertiary care hospital

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 2385
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 9
نام مجله medical journal armed forces india
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

پیش‌زمینه: مطالعه شیوع عفونت نهفته ویروس هپاتیت B (OBI) در یک مرکز آموزش درمانی روش‌ها: 50 فرد با HBsAG منفی، گزینش‌شده از بین اهداکنندگان خون، سندرم وابستگی به الکل (ADS)، سیروز الکلی، سیروز کریپتوژنیک/ویروس هپاتیت C (HCV)، بیماری پیشرفته کلیوی (ESRD) تحت همودیالیز نگهدارنده به مدت یک سال، تمامی بدخیمی‌ها پیش از شیمی‌ درمانی و بیمارانی با HIV مثبت از نظر پادتن کل anti-HBc، و تکثیر DNA ویروس هپاتیت B (HBV) در افرادی با نتیجه تست مثبت، مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته‌ها: جمعا 60 نفر از 369 مورد (%2/16) anti-HBc کل مثبت، 13 نفر از 50 مورد (26%) سیروز کریپتوژنیک/HVC، 13 نفر از 52 مورد (25%) HIV مثبت، 10 نفر از 50 مورد (20%) بدخیمی، 10 نفر از 51 مورد (%6/19)، و 7 نفر از 59 مورد (%9/11) به ترتیب سیروز الکلی و ADS، دارای شیوع متوسط بودند، در حالی که از 55 مورد اهداکنندگان خون 5 نفر (%1/9) و از 52 مورد بیماران ESRD 2 نفر (%8/2) دارای شیوع پایین بودند. 12 بیمار (20% از همه موارد با anti-HBc مثبت) دارای HBV DNA مثبت بودند، 5 مورد سیروز HCV (10% از کل موارد کریپتوژنیک/HCV)، 4 مورد HIV مثبت (%69/7)، 1 مورد ADS (%69/1)، سیروز الکلی (%96/1)، و گروه بدخیمی (2%) بودند. اهداکنندگان خون و بیماران ESRD از نظر HBV DNA منفی بودند. نتیجه‌گیری: استفاده از تکثیر DNA HBV ممکن است میزان شیوع OBI را کمتر از میزان واقعی تشخیص دهد و مثبت بودن anti-HBc کل می‌تواند نشانگر جایگزین بهتری باشد. با این حال آزمایش نوکلئیک اسید اهداکنندگان خون، به ویژه در مناطقی با آلودگی بالا، ترجیح داده می‌شود. OBI بایستی در موارد سیروز، عفونت HIV، و بیماران مبتلا به سرطان پیش از شیمی‌درمانی بررسی شود، زیرا می‌تواند در میزان گسترش بیماری نقش داشته باشد.

چکیده لاتین

Background: To study the prevalence of occult hepatitis B virus infection (OBI) in a tertiary care hospital. Methods: 50 HBsAg negative individuals, each amongst blood donors, alcohol dependence syndrome (ADS), alcoholic cirrhotics, hepatitis C virus (HCV)/cryptogenic cirrhotics, endstage renal disease (ESRD) on maintenance haemodialysis for one year, all malignancies prior to chemotherapy and HIV positive patients were evaluated for anti-HBc total antibody, and blood hepatitis B virus (HBV) DNA amplification in those tested positive. Results: A total of 60/369 (16.2%) individuals were anti-HBc total positive, 13/50 (26%) of HCV/ cryptogenic cirrhotics, 13/52 (25%) of HIV positive, 10/50 (20%) of patients with malignancy, 10/51 (19.6%) and 7/59 (11.9%) of alcoholic cirrhotics and ADS respectively had intermediate prevalence, while, blood donors 5/55 (9.1%), ESRD patients 2/52 (3.8%) had low prevalence. 12 patients (20% of all anti-HBc total positive cases) were HBV DNA positive, 5 HCV cirrhotics (10% of total HCV/cryptogenic), 4 HIV positive (7.69%), 1 each of ADS (1.69%), alcoholic cirrhotics (1.96%) and malignancy group (2%). Blood donors and ESRD patientswere negative for HBV DNA. Conclusion: HBV DNA amplification may under diagnose OBI and anti-HBc total positivity may be a better surrogate marker. Nucleic acid testing of blood donors, however is preferred, especially in high endemic areas. OBI must be looked for in cirrhotics, HIV infection, and patients with cancers prior to chemotherapy, as they may contribute to morbidity in them.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI