مقالات ترجمه شده

اساس مولکولی مهار هم آگلوتینین با پپتید مسدود کننده ورود به وسیله داکینگ کامپیوتری و طیف سنجی جرمی

عنوان فارسی

اساس مولکولی مهار هم آگلوتینین با پپتید مسدود کننده ورود به وسیله داکینگ کامپیوتری و طیف سنجی جرمی


عنوان لاتین

Molecular basis of influenza hemagglutinin inhibition with an entry-blocker peptide by computational docking and mass spectrometry

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 2176
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 9
نام مجله Antiviral Chemistry and Chemotherapy
نشریه SAGE
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

پس زمینه: افزایش مقاومت سویه های در حال گردش نسبت به مهارکننده های ضد ویروسی کنونی ویروس آنفلوانزا، شناسایی مواد ضد ویروسی جدید و وضعیت عملکرد آنها را الزامی می سازد. هم آگلوتینین آنفلوانز، یک هدف ایده آل است، چون مهارکننده های آن می توانند ورود ویروس به سلول های میزبان را طی مراحل اولیه تکثیر مسدود نمایند. این مقاله اساس مولکولی مهار هم آگلوتینین H1 و H5 را به وسیله یک پپتید مسدود کننده ورود نشان می دهد که با استفاده از داکینیک و آزمایشات مبتنی بر طیف سنجی جرمی صورت گرفته است. روش ها: تلفیقی لز سنجش مهار هم آگلوتینین، داکینگ مولکولی کامپیوتری و یک روش مبتنی بر طیف سنجی جرمی برای بررسی وضعیت عملکرد پپتید مسدود کننده ورود در سطح مولکولی، مورد استفاده قرار می گیرند. نتایج: پپتید مسدود کننده ورود میتواند هم آگلوتینین گلبول قرمز را در غلظت بین 6.4 و 9.2 میکرومولار، مهار نماید. اساس مولکولی برای این مهار از اتصال پپتید به هم آگلوتینین در نزدیکی جایگاه اتصال سیالیک اسید که به وسیله یک مارپیچ آلفا( مارپیچ شماره 190) و دو ناحیه حلقه( حلقه شماره 130 و 220) در مورد هم آگلوتینین H1 و ناحیه حلقه دوم در مورد هم آگلوتینین H5، منشا می گیرد. نتیجه گیری ها: نتایج، پتانسیل مشاهده شده پپتید مسدود کننده ورود را به عنوان یک ماده ضد ویروسی موثر که میتواند مراحل ابتدایی همانندسازی ویروسی را مهار کنند، تایید می نمایند و نشان دهنده قدرت تلفیق داکینگ و روش طیف سنجی جرمی برای بررسی اساس مولکولی مهارکننده های جدید ضد ویروسی ویروس آنفلوانزا هستند.

چکیده لاتین

Background: The increased resistance of circulating strains to current antiviral inhibitors of the influenza virus necessitates that new antivirals and their mode of action are identified. Influenza hemagglutinin is an ideal target given inhibitors of its function can block the entry of the virus into host cells during the early stages of replication. This article describes the molecular basis for the inhibition of H1 and H5 hemagglutinin by an entry-blocker peptide using companion molecular docking and mass spectrometry-based experiments. Methods: A combination of hemagglutination inhibition assays, computational molecular docking and a novel mass spectrometry-based approach are employed to explore the mode of action of the entry-blocker peptide at a molecular level. Results: The entry-blocker peptide is shown to be able to maximally inhibit blood cell hemagglutination at a concentration of between 6.4 and 9.2 mM. The molecular basis for this inhibition is derived from the binding of the peptide to hemagglutinin in the vicinity of the reported sialic acid binding site surrounded by an a-helix (190-helix) and two loop (130-loop and 220-loop) regions in the case of a H1 hemagglutinin and the second loop region in the case of a H5 hemagglutinin. Conclusions: The results support the recognized potential of the entry-blocker peptide as an effective antiviral agent that can inhibit the early stages of viral replication and further illustrate the power of a combination of docking and a mass spectrometry approach to screen the molecular basis of new antiviral inhibitors to the influenza virus

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI