مقالات ترجمه شده

مقاله شبیه سازی با ترجمه

دانلود مقاله شبیه سازی با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات شبیه سازی با ترجمه ، مقالات شبیه سازی با ترجمه ، دانلود مقاله بیس شبیه سازی ، دانلود ترجمه مقالات شبیه سازی ، دانلود مقاله ISI شبیه سازی ، ترجمه مقاله شبیه سازی ، مقالات isi شبیه سازی با ترجمه و گرایش های رشته شبیه سازی را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Performance analysis of Graphene Bilayer Transistors through tight-binding simulations

2009
1638
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Impact of soil deformation on phreatic line in earth-fill dams

2012
1757
word
17
رایگان

عنوان لاتین

Optical Solitons Simulation Using DSF and Optical Pulse Generator in Single Mode Optical Fiber

2015
1773
word
14
رایگان

عنوان لاتین

Research on the Virtual Reality Simulation Engine

2010
1774
word
7
رایگان

عنوان لاتین

A NEW APPROACH FOR DYNAMIC LOAD BALANCING USING SIMULATION IN GRID COMPUTING

2016
1906
word
6
رایگان

عنوان لاتین

Particle statistics in a two-way coupled turbulent boundary layer flow over a flat plate

2016
2070
word
21
رایگان

عنوان لاتین

Numerical simulation of evacuation in a subway station

2016
2107
word
9
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI