مقالات ترجمه شده

اثر تغییر شکل خاک بر روی خط جریان آب در سد های خاکی

عنوان فارسی

اثر تغییر شکل خاک بر روی خط جریان آب در سد های خاکی


عنوان لاتین

Impact of soil deformation on phreatic line in earth-fill dams

مشخصات کلی

سال انتشار 2012
کد مقاله 1757
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 17
نام مجله Computers & Geosciences
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

بطور کلی آنالیز تراوش و آنالیز تنش-کرنش بطور جداگانه در تحلیل سد ها با تراز مختلف سطح آب انجام پذیرفته است که در آن از اثر تغیر شکل خاک بر روی تراوش صرف نظر شده است. زمانی که سطوح آب بصورت فزاینده ای تغییر می یابد، این اثر مهم می گردد. در این تحقیق از یک رویکرد ساده ای برای تحلیل تحکیم برای خاک غیر اشباع شده برای شبیه سازی عددی در سد خاکی-سنگی پر از آب مورد استفاده قرار گرفته است. فشار آب خالص و خط جریان بطور هم زمان علاوه بر تنش و جابجای های سد، بدست آمده است. نتایج محاسباتی نشان می دهد که بدلیل اثر کوپل بین تغییرشکل و فشار خالص آب، گسترش خطوط جریان در هسته دیوار سد، بسیار سریعتر از آنالیز تراوش غیر اشباع بدون تغییر شکل اثر کوپل می باشد. تغییرات فشار آب تنها مرتبط با تراوش غیراشباع ناشی از تغییرات رگوم آب نمی باشد بلکه اضافه فشار آب ناشی از تغییرشکل نیز مرتبط می باشد.

چکیده لاتین

Generally seepage analysis and stress–strain analysis are conducted separately in the analysis of dams with varied water levels, which neglects the impact of soil deformation on seepage. The impact, however, is significant when the water level varies greatly. In this study, a simplified approach for consolidation analysis of unsaturated soil is used to conduct numerical simulations of water-filling in an earth-rock dam. Pore water pressure and phreatic line are simultaneously obtained in addition to stress and displacement within the dam. The computational results show that due to the coupling effect between deformation and pore water pressure, the development of phreatic line within the core-wall of the dam is quicker than that computed from unsaturated seepage analysis without coupling deformation. The variations of pore water pressure are related not only to unsaturated seepage induced by variations of water level, but also to the excess pore water pressure induced by deformation

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI