مقالات ترجمه شده

مقاله شبیه سازی با ترجمه

دانلود مقاله شبیه سازی با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات شبیه سازی با ترجمه ، مقالات شبیه سازی با ترجمه ، دانلود مقاله بیس شبیه سازی ، دانلود ترجمه مقالات شبیه سازی ، دانلود مقاله ISI شبیه سازی ، ترجمه مقاله شبیه سازی ، مقالات isi شبیه سازی با ترجمه و گرایش های رشته شبیه سازی را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

A novel multi-model neuro-fuzzy-based MPPT for three-phase grid-connected photovoltaic system

2010
1339
word
22
رایگان

عنوان لاتین

Stochastic evaluation of life insurance contracts: Model point on asset trajectories and measurement of the error related to aggregation

2012
1440
word
26
رایگان

عنوان لاتین

An Evolving Graph-Based Reliable Routing Scheme for VANETs

2013
1442
word
29
رایگان

عنوان لاتین

Performance Comparison of Graphene Nanoribbon FETs With Schottky Contacts and Doped Reservoirs

2008
1483
word
16
رایگان

عنوان لاتین

Optimizing bicriteria flow shop scheduling problem by simulated annealing algorithm

2013
1497
word
14
رایگان

عنوان لاتین

On the Down-Link Performance of Multi-Carrier CDMA Systems With Partial Equalization

2007
1508
word
24
رایگان

عنوان لاتین

Modeling and Simulation for Pressure Swing Adsorption System forHydrogen Purification

2010
1516
word
5
رایگان

عنوان لاتین

Advance data mining for Monte Carlo simulation in project management

2013
1550
word
10
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI