مقالات ترجمه شده

مقاله شبکه با ترجمه

دانلود مقاله شبکه با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات شبکه با ترجمه ، مقالات شبکه با ترجمه ، دانلود مقاله بیس شبکه ، دانلود ترجمه مقالات شبکه ، دانلود مقاله ISI شبکه ، ترجمه مقاله شبکه ، مقالات isi شبکه با ترجمه و گرایش های رشته شبکه را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Registration, access and use of personal knowledge in organizations

2018
2327
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Network Entropy and Systemic Risk in Dynamic Banking Systems

2017
2346
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Named Data Networking for Software Defined Vehicular Networks

2017
2363
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Rout3D: A Lightweight Adaptive Routing Algorithm for Tolerating Faulty Vertical Links in 3D-NoCs

2017
2454
word
12
رایگان

عنوان لاتین

A simulative model of a 5G Telco Operator Network

2017
2459
word
17
رایگان

عنوان لاتین

Adaptive Distributed Software Defined Networking

2016
2461
word
24
رایگان

عنوان لاتین

A VIKOR technique based on DEMATEL and ANP for information security risk control assessment

2013
2529
word
21
رایگان

عنوان لاتین

An SDMA-based MAC protocol for wireless ad hoc networks with smart antennas

2015
2625
word
23
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI