مقالات ترجمه شده

مقاله شبکه با ترجمه

دانلود مقاله شبکه با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات شبکه با ترجمه ، مقالات شبکه با ترجمه ، دانلود مقاله بیس شبکه ، دانلود ترجمه مقالات شبکه ، دانلود مقاله ISI شبکه ، ترجمه مقاله شبکه ، مقالات isi شبکه با ترجمه و گرایش های رشته شبکه را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Development and performance evaluation of a novel knowledge guided artificial neural network (KGANN) model for exchange rate prediction

2015
2630
word
20
رایگان

عنوان لاتین

Distributed Denial of Service Attacks in Software-Defined Networking with Cloud Computing

2015
2631
word
11
رایگان

عنوان لاتین

Dynamic Key Management in Wireless Sensor Networks: A Survey

2012
2632
word
20
رایگان

عنوان لاتین

Gold price volatility: A forecasting approach using the Artificial Neural Network–GARCH model

2015
2634
word
20
رایگان

عنوان لاتین

Inception-v4, Inception-ResNet and the Impact of Residual Connections on Learning

2017
2636
word
9
رایگان

عنوان لاتین

Integration of Big Data analytics embedded smart city architecture with RESTful web of things for efficient service provision and energy management

2017
2638
word
21
رایگان

عنوان لاتین

IoT software infrastructure for Energy Management and Simulation in Smart Cities

2016
2640
word
24
رایگان

عنوان لاتین

Framework for preserving security and privacy in peer-to-peer content distribution systems

2015
2645
word
35
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI