مقالات ترجمه شده

مقاله سرمایه با ترجمه

دانلود مقاله سرمایه با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات سرمایه با ترجمه ، مقالات سرمایه با ترجمه ، دانلود مقاله بیس سرمایه ، دانلود ترجمه مقالات سرمایه ، دانلود مقاله ISI سرمایه ، ترجمه مقاله سرمایه ، مقالات isi سرمایه با ترجمه و گرایش های رشته سرمایه را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Inventory control in supply chains: Alternative approaches to a two-stage lot-sizing problem

2013
1011
word
16
رایگان

عنوان لاتین

Working capital management, corporate performance, and financial constraints

2013
1014
word
22
رایگان

عنوان لاتین

Prioritizing Effective TQM Values on Financial Performance by Using AHP

2013
1020
word
11
رایگان

عنوان لاتین

Relationship between Working Capital Management and Profitability: A Study of Selected FMCG Companies in India

2012
1030
word
19
رایگان

عنوان لاتین

Strategy, human resource management and performance: Sharpening line of sight

2012
1031
word
8
رایگان

عنوان لاتین

Psychological Biases and Investor Behaviour: Survey Evidence from Malaysian Stock Market

2010
1104
word
16
رایگان

عنوان لاتین

Human resource management models: aspects of knowledge management and corporate social responsibility

2014
1124
word
12
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI