مقالات ترجمه شده

مقاله رهبری با ترجمه

دانلود مقاله رهبری با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات رهبری با ترجمه ، مقالات رهبری با ترجمه ، دانلود مقاله بیس رهبری ، دانلود ترجمه مقالات رهبری ، دانلود مقاله ISI رهبری ، ترجمه مقاله رهبری ، مقالات isi رهبری با ترجمه و گرایش های رشته رهبری را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Leadership styles: relationship with conflict management styles

2014
3675
word
13
رایگان

عنوان لاتین

Organisational culture and leadership – joint vessels?

2015
3677
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Leading at the top: Understanding women's challenges above the glass ceiling

2016
3840
word
28
رایگان

عنوان لاتین

THE ROLE OF LEADERSHIP IN STRATEGIC MANAGEMENT

2017
3872
word
10
رایگان

عنوان لاتین

An Examination of the Relationship between Leader-Member Exchange and Innovative Work Behavior with the Moderating Role of Trust in Leader: A Study in the Turkish Context

2015
4064
word
11
رایگان

عنوان لاتین

Organizations as complex adaptive systems: Implications of Complexity Theory for leadership research

2006
4085
word
25
رایگان

عنوان لاتین

The role of leadership in implementing lean manufacturing

2017
4278
word
13
رایگان

عنوان لاتین

An Integrative Approach to Curriculum Development in Higher Education in the USA: A Theoretical Framework

2015
4614
word
15
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI