مقالات ترجمه شده

مقاله رهبری با ترجمه

دانلود مقاله رهبری با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات رهبری با ترجمه ، مقالات رهبری با ترجمه ، دانلود مقاله بیس رهبری ، دانلود ترجمه مقالات رهبری ، دانلود مقاله ISI رهبری ، ترجمه مقاله رهبری ، مقالات isi رهبری با ترجمه و گرایش های رشته رهبری را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Politics of Power Acquisition and Decision-Making Implementations by Manipulation: The Paradigm of Nigeria Leadership

2012
1649
word
21
رایگان

عنوان لاتین

POLITICAL LEADERS: THE PARADOX OF FREEDOM AND DEMOCRACY

2012
1650
word
16
رایگان

عنوان لاتین

Leaders' impression management during organizational decline: The roles of publicity, image concerns, and incentive compensation

2015
1820
word
33
رایگان

عنوان لاتین

Leadership as a tool of strategic management

2015
1878
word
7
رایگان

عنوان لاتین

The influence of leadership on product and process innovations in China: The contingent role of knowledge acquisition capability

2015
1879
word
24
رایگان

عنوان لاتین

Transformational leadership, job satisfaction, and team performance: A multilevel mediation model of trust

2013
1981
word
25
رایگان

عنوان لاتین

Investigating Leadership Styles, Behavioural and Managerial Competency Profiles of Successful Project Managers in Greece

2013
2145
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Relationship between leadership styles and project success in the South Africa construction industry

2015
2146
word
10
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI