مقالات ترجمه شده

مقاله خرده فروشی با ترجمه

دانلود مقاله خرده فروشی با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات خرده فروشی با ترجمه ، مقالات خرده فروشی با ترجمه ، دانلود مقاله بیس خرده فروشی ، دانلود ترجمه مقالات خرده فروشی ، دانلود مقاله ISI خرده فروشی ، ترجمه مقاله خرده فروشی ، مقالات isi خرده فروشی با ترجمه و گرایش های رشته خرده فروشی را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Market orientation, trust and satisfaction in dyadic relationships:a manufacturer-retailer analysis

2003
1013
word
25
رایگان

عنوان لاتین

Role of Service Innovation in Customer Satisfaction and Customer Loyalty: A Study on Organized Retail in India

2013
1225
word
18
رایگان

عنوان لاتین

Passengers’ shopping motivations and commercial activities at airports e The moderating effects of time pressure and impulse buying tendency

2013
1444
word
16
رایگان

عنوان لاتین

SPICE ROUTE: LOGISTIC JOURNEY OF SPICES IN RETAIL SUPPLY CHAIN PERSPECTIVE

2012
1657
word
15
رایگان

عنوان لاتین

Building company reputation and brand equity through CSR: the mediating role of trust

2015
1894
word
16
رایگان

عنوان لاتین

Advertising Effects Under Consumer Heterogeneity – The ModeratingRole of Brand Experience, Advertising Recall and Attitude

2016
2498
word
33
رایگان

عنوان لاتین

The effect of digital design in retail banking on customers’ commitment and loyalty: The mediating role of positive affect

2017
3426
word
16
رایگان

عنوان لاتین

The Influence of relationship marketing orientation on brand equity in banks

2015
3442
word
16
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI