مقالات ترجمه شده

تأثیر گرایش بازاریابی رابطه مند برارزش ویژه برند در بانک ها

عنوان فارسی

تأثیر گرایش بازاریابی رابطه مند برارزش ویژه برند در بانک ها


عنوان لاتین

The Influence of relationship marketing orientation on brand equity in banks

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 3442
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 16
نام مجله Journal of Retailing and Consumer Services
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

درطی چند دهه گذشته ، فلسلفه تجارت از گرایش بازاریابی به گرایش بازاریابی رابطه مند تغییر مسیر داده است . سازمان های خدمت محور ، همچون بانک ها ، به شکلی روز افزون وبه منظور ارتقای الگوهای مدیریتی برندنشان همچون وفاداری به برند و تصور از برند ، گرایش بازاریابی رابطه مند را مورد استفاده قرار می دهند. این موضوع به شناسایی نام برندشان و ارزش افزوده آن منجر می شود. هدف اصلی این مقاله ، جستجوی تأثیر گرایش بازاریابی رابطه مند بر ارزش ویژه برند در صنعت بانکداری است. همچنین این مطالعه به بررسی تأثیر ابعاد گرایش بازاریابی رابطه مند ( اعتماد ، تعلق ، ارتباط ، ارزش مشترک ، همدلی و مقابله به مثل) بر توسعه ارزش ویژه برند در بانکها می پردازد. ارزیابی رابطه بین گرایش بازاریابی رابطه مند و ارزش ویژه برند برمبنای نظریه مبادله اجتماعی قرار گرفته است .نمونه از 1400 مشتری بانک تجارت سری لانکا تشکیل شده است . دو مرحله اصلی برای تحلیل وجود داشت : ارزیابی مدل سنجش با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و ارزیابی فرضیه ها. یافته ها نشان داد که گرایش بازاریابی رابطه مند به شکلی مثبت ، توسعه ارزش ویژه برند دربانک ها را افزایش داد. از ابعاد گرایش بازاریابی رابطه مند مورد بررسی قرار گرفته ، اعتماد ، ارتباط، ارزش مشترک و همدلی به شکلی معنادار ارزش ویژه برند را افزایش می دهد. نتایج این یافته ها درنظریه و عمل پیشنهاد شده است . یافته های این مطالعه دارای کاربردهای عملی برای افزایش ارزش ویژه برند بانک ها و دیگر موسسات مالی ازطریق تقویت الگوهای بازاریابی رابطه مندشان است.

چکیده لاتین

During the last few decades, business philosophy has shifted from marketing orientation to Relationship Marketing Orientation (RMO). Service-oriented organizations, such as banks, increasingly apply RMO to enhance their brand management practices, such as brand loyalty and brand image. This in turn creates an identity for their brand name and adds value to it. The main purpose of this study is to investigate the influence of RMO on Brand Equity in the banking industry. This study also examines the influence of the dimensions of RMO (trust, bonding, communication, shared values, empathy and reciprocity) on the development of Brand Equity in banks. Social exchange theory underpins this examination of the re-lationship between RMO and Brand Equity. The sample comprised 1400 commercial bank customers from Sri Lanka, and the surveys were administered for data collection. There were two main stages to the analysis: testing the measurement model using confirmatory factor analysis and testing the hypotheses. The findings revealed that RMO positively influenced the development of Brand Equity in banks. Of the dimensions of RMO examined here, Trust, Communication, Shared Values and Empathy significantly enhanced Brand Equity. The implications of these findings for theory and practice have been suggested. The findings of this study have practical applications for enhancing the Brand Equity of banks and other financial institutions by strengthening their relationship marketing practices. This study also suggests some insightful directions for future research.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI