مقالات ترجمه شده

مقاله اینترنت اشیاء با ترجمه

دانلود مقاله اینترنت اشیاء با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات اینترنت اشیاء با ترجمه ، مقالات اینترنت اشیاء با ترجمه ، دانلود مقاله بیس اینترنت اشیاء ، دانلود ترجمه مقالات اینترنت اشیاء ، دانلود مقاله ISI اینترنت اشیاء ، ترجمه مقاله اینترنت اشیاء ، مقالات isi اینترنت اشیاء با ترجمه و گرایش های رشته اینترنت اشیاء را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

A review of Internet of Things for smart home: challenges and solutions

2016
3006
word
25
رایگان

عنوان لاتین

Big IoT Data Analytics: Architecture, Opportunities, and Open Research Challenges

2017
3784
word
33
رایگان

عنوان لاتین

AnyNoC: new network on a chip switching using the shared-memory and output-queue techniques for complex Internet of things systems

2017
3798
word
17
رایگان

عنوان لاتین

The Accuracy-Privacy Trade-off of Mobile Crowdsensing

2017
3922
word
17
رایگان

عنوان لاتین

Cloud-assisted Industrial Internet of Things (IIoT) – Enabled framework for health monitoring

2016
3994
word
27
رایگان

عنوان لاتین

Mobility and Heterogeneity Aware Cluster-Based Data Aggregation for Wireless Sensor Network

2015
4013
word
22
رایگان

عنوان لاتین

A Smart Traffic Management System for Congestion Control and Warnings Using Internet of Things (IoT)

2017
4314
word
8
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI