مقالات ترجمه شده

مقاله اینترنت اشیاء با ترجمه

دانلود مقاله اینترنت اشیاء با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات اینترنت اشیاء با ترجمه ، مقالات اینترنت اشیاء با ترجمه ، دانلود مقاله بیس اینترنت اشیاء ، دانلود ترجمه مقالات اینترنت اشیاء ، دانلود مقاله ISI اینترنت اشیاء ، ترجمه مقاله اینترنت اشیاء ، مقالات isi اینترنت اشیاء با ترجمه و گرایش های رشته اینترنت اشیاء را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Prototyping Business Models for IoT Service

2016
4402
word
8
رایگان

عنوان لاتین

Elliptic Curve Cryptography based Security Framework for Internet of Things and Cloud Computing

2015
4464
word
23
رایگان

عنوان لاتین

Lower Power Data Transport Protection for Internet of Things (IoT)

2017
4469
word
6
رایگان

عنوان لاتین

Content centric routing in IoT networks and its integration in RPL

2016
4774
word
43
رایگان

عنوان لاتین

Data quality in internet of things: A state-of-the-art survey

2016
4775
word
53
رایگان

عنوان لاتین

Internet of Medical Things (IOMT): Applications, Benefits and Future Challenges in Healthcare Domain

2017
4784
word
9
رایگان

عنوان لاتین

A Study on Big Data Thinking of the Internet of Things-Based Smart-Connected Car in Conjunction with Controller Area Network Bus and 4G-Long Term Evolution

2017
4803
word
16
رایگان

عنوان لاتین

The Future Internet of Things: Secure, Efficient, and Model-Based

2017
4804
word
18
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI