مقالات ترجمه شده

مقاله اینترنت اشیاء با ترجمه

دانلود مقاله اینترنت اشیاء با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات اینترنت اشیاء با ترجمه ، مقالات اینترنت اشیاء با ترجمه ، دانلود مقاله بیس اینترنت اشیاء ، دانلود ترجمه مقالات اینترنت اشیاء ، دانلود مقاله ISI اینترنت اشیاء ، ترجمه مقاله اینترنت اشیاء ، مقالات isi اینترنت اشیاء با ترجمه و گرایش های رشته اینترنت اشیاء را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Control Systems and the Internet of Things _ Shrinking the Factory

2017
4316
word
12
رایگان

عنوان لاتین

IOT BASED SMART AGRICULTURE RESEARCH OPPORTUNITIES AND CHALLENGES

2016
4321
word
6
رایگان

عنوان لاتین

Probabilistic Prediction based Scheduling for Delay Sensitive Traffic in Internet of Things

2015
4327
word
15
رایگان

عنوان لاتین

A SDN-based Architecture for Horizontal Internet of Things Services

2016
4328
word
16
رایگان

عنوان لاتین

Security & Trusted Devices in the Context of Internet of Things (IoT)

2017
4330
word
17
رایگان

عنوان لاتین

Security Challanges In IoT

2017
4332
word
9
رایگان

عنوان لاتین

Self-Synchronization in Duty-cycled Internet of Things (IoT) Applications

2017
4333
word
26
رایگان

عنوان لاتین

Waste Management using Internet of Things (IoT)

2017
4336
word
9
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI