مقالات ترجمه شده

مقاله اقتصاد با ترجمه

دانلود مقاله اقتصاد با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات اقتصاد با ترجمه ، مقالات اقتصاد با ترجمه ، دانلود مقاله بیس اقتصاد ، دانلود ترجمه مقالات اقتصاد ، دانلود مقاله ISI اقتصاد ، ترجمه مقاله اقتصاد ، مقالات isi اقتصاد با ترجمه و گرایش های رشته اقتصاد را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Talent management and the relevance of context: Towards a pluralistic approach

2013
1475
word
18
رایگان

عنوان لاتین

Measuring the impact of international reporting standards on market performance of publicly traded companies

2013
1503
word
19
رایگان

عنوان لاتین

Research on the Collaborative Plan of Implementing High Efficient Supply Chain

2012
1527
word
7
رایگان

عنوان لاتین

Local community readiness in entrepreneurship: Do gender differ in searching business opportunity

2013
1531
word
9
رایگان

عنوان لاتین

Exploring the rationales for ERP and knowledge management integration in SMEs

2009
1537
word
9
رایگان

عنوان لاتین

The Problems of Legal Regulation and Protection of Intellectual Property

2013
1558
word
7
رایگان

عنوان لاتین

Portfolio optimization in an upside potentialand downside risk framework

2014
1560
word
23
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI