مقالات ترجمه شده

تشکيل سرمايه اجتماعی در طول زمان: نزديکی مکانی و اعتماد در مناطق اروپايی

عنوان فارسی

تشکيل سرمايه اجتماعی در طول زمان: نزديکی مکانی و اعتماد در مناطق اروپايی


عنوان لاتین

Social Capital Formation across Space: Proximity and Trust in European Regions

مشخصات کلی

سال انتشار 2013
کد مقاله 1541
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 23
نام مجله International Regional Science Review
نشریه SAGA
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

متون مرتبط با اقتصاد و علوم منطقه ای در مورد اهميت سرمايه اجتماعی در رشد اقتصادی و توسعه بحث کرده اند.ماهيت سرمايه اجتماعی و چگونگی تشکيل آن دو مسئله جدا از هم هستند که نيازمند بررسیهای بيشتری هستند.در اينجا ما سرمايه اجتماعی را سرمايه مدنی و فرهنگ خوب در نظر می گيريم،که توسط Guiso ،Sapienza،Zingales و Tabellin مطرح شده است. تجمع اين نوع سرمايه اجازه ظهور نهادهای غير رسمی منطقه ای را می دهد که ممکن است به توضيح تفاوتها در توسعه منطقه کمک کند. در اين مقاله ما چشم انداز منطقه را در نظر می گيريم و از روشهای اکتشافی فضا و فضا - زمان استفاده می کنيم و به اين ترتيب به جغرافی دسترسی پيدا می کنيم ، و از طريق مجاورت به تشکيل سرمايه های اجتماعی در کل مناطق اروپايی کمک می کنيم.همچنين ما به بررسی اعتماد عمومی ،که جزء اساسی از سرمايه مدنی و يک عنصر توسعه اقتصادی است می پردازيم که گرايش به جمع شدن در فضا ( مکان) را در طول زمان دارد.از نقطه نظر سياست ،مسير وابستگی اعتماد منطقه ای فضايی ممکن است منجر به تشکيل دامهای فضايی سرمايه اجتماعی شود و به عنوان مانعی در برابر توسعه اقتصادی منطقه و همگرايی آن عمل کند

چکیده لاتین

An extensive economics and regional science literature has discussed the importance of social capital for economic growth and development. Yet, what social capital is and how it is formed are elusive issues, which require further investigation. Here, we refer to social capital in terms of ‘‘civic’’ capital and ‘‘good culture,’’ as rephrased by Guiso, Sapienza, and Zingales and Tabellini. The accumulation of this kind of capital allows the emerging of regional informal institutions, which may help explaining differences in regional development. In this article, we take a regional perspective and use exploratory space and space–time methods to assess whether geography, via proximity, contributes to the formation of social capital across European regions. In particular, we investigate whether generalized trust, a fundamental constituent of civic capital and an ingredient of economic development, tends to be clustered in space and over time. From the policy standpoint, the spatial ‘‘path dependence’’ of regional trust may contribute to the formation of ‘‘spatial traps’’ of social capital and act as a further barrier to regional economic development and convergence

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI