مقالات ترجمه شده

آمادگی جامعه محلی در کارافرینی : آیا جنسیت در جستجوی فرصت های شغلی تفاوت می کند

عنوان فارسی

آمادگی جامعه محلی در کارافرینی : آیا جنسیت در جستجوی فرصت های شغلی تفاوت می کند


عنوان لاتین

Local community readiness in entrepreneurship: Do gender differ in searching business opportunity

مشخصات کلی

سال انتشار 2013
کد مقاله 1531
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 9
نام مجله Procedia - Social and Behavioral Sciences
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

کارافرینی برای رشد اقتصادی دارای اهمیت است. قصد شروع یک کار برای حصول اطمینان از توسعه کارافرینی نقش مهمی ایفا می کند. برای بیشs تر کارهایی که به تازگی آغاز شده اند ٬ جستجوی یک فرصت کاری یک کار چالش برانگیز است. توسعه یک ایده شغلی پیش از اقدام به کار ضروری است. زنان و مردان روش تفکر متفاوتی دارند. این تفاوت ها می توانند به نحوه ارزش گذاری زندگی توسط آن ها نسبت داده شود. مردان در رابطه با وضعیت شغلی نسبت به زنان دارای مزیت های متعددی هستند و این امر به ملاحظه زنان برای کارافرینی می انجامد. هدف این مطالعه بررسی این موضوع است که آیا زنان و مردان در رابطه با تولید ایده برای فرصت شغلی با هم تفاوت دارند. هدف این پژوهش فراهم نمودن ورودی برای آموزش کارافرینی ٬ به خصوص برای توسعه ایده های کاری در میان جامعه محلی است. جمع آوری داده های کمَی در ۵۰۰ جمعیت محلی در لنگونگ ولی صورت گرفته است. نتیجه این بود که زنان و مردان در برخی جنبه های تولید ایده برای فرصت کاری با هم تفاوت دارند

چکیده لاتین

Entrepreneurship is important to economic growth. Intention to start business plays an important role to ensure the development of entrepreneurship. For most of newly business start-up, searching for a business opportunity is a challenging task. Developing a business idea is necessary before venturing into business. This article concern on the issue of whether men and women are differs in searching for business opportunity. Female and male have different way of thinking. The differences can be attributed to how they value their life. Men have been identified to have several advantages over women in occupational status, thus leads to women consideration for entrepreneurship (Verheul & Thurik, 2001). The purpose of this study is to examine whether male and female differ in terms of idea generation for business opportunity. The aim of this research is to provide input for entrepreneurial training, specifically for developing business ideas among local community. The quantitative data collection has been conducted on 500 local populations in Lenggong Valley. It was found that men and women differ in some aspects of idea generation for business opportunity

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI