مقالات ترجمه شده

مقاله اقتصاد با ترجمه

دانلود مقاله اقتصاد با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات اقتصاد با ترجمه ، مقالات اقتصاد با ترجمه ، دانلود مقاله بیس اقتصاد ، دانلود ترجمه مقالات اقتصاد ، دانلود مقاله ISI اقتصاد ، ترجمه مقاله اقتصاد ، مقالات isi اقتصاد با ترجمه و گرایش های رشته اقتصاد را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Efficiency and Scale Economies in European Banking: A Cross-Country Comparison

2000
1195
word
26
رایگان

عنوان لاتین

Defining Quality Management in Auto Sector: A Six-Sigma Perception

2014
1202
word
11
رایگان

عنوان لاتین

UNDERSTANDING THE ROLES OF IS/IT IN SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

2012
1209
word
18
رایگان

عنوان لاتین

Cost Efficiency, Scale Economies, and Technological Progress in Turkish Banking

2002
1233
word
14
رایگان

عنوان لاتین

INTANGIBLES: GOVERNMENTS’ FORGOTTEN CAPITAL ASSET

2010
1242
word
9
رایگان

عنوان لاتین

A step-wise process of decision-making under uncertainty when implementing environmental policy

2014
1303
word
16
رایگان

عنوان لاتین

The Treasury Bill Rate, the Great Recession, and Neural Networks Estimates ofReal Business Sales

2014
1305
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Review of R&D progress and practical application of the solar photovoltaic/thermal (PV/T) technologies

2012
1308
word
48
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI