مقالات ترجمه شده

مروری بر پیشرفت R&D (تحقیق و توسعه) و کاربرد عملی فناوری های حرارتی/ فتوولتائیک (PV/T) خورشیدی

عنوان فارسی

مروری بر پیشرفت R&D (تحقیق و توسعه) و کاربرد عملی فناوری های حرارتی/ فتوولتائیک (PV/T) خورشیدی


عنوان لاتین

Review of R&D progress and practical application of the solar photovoltaic/thermal (PV/T) technologies

مشخصات کلی

سال انتشار 2012
کد مقاله 1308
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 48
نام مجله Renewable and Sustainable Energy Reviews
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

در این مقاله در مورد فناوریهای حرارتی ، فتوولتائیک (PV)، و ترکیب فتوولتائیک/ حرارتی (PV/T) خورشیدی در حال حاضر و در آینده نزدیک بحث می شود. مفهوم PV/T و نظریه ای که ورای کاربرد آن قرار دارد به طور خلاصه معرفی می شود، و و استاندارد های ارزیابی عملکرد فنی، اقتصادی و زیست محیطی سیستمهای PV/T مد نظر قرار می گیرند. پیشینه تحقیقاتی جامعی در مورد کارهای تحقیق و توسعه و کاربرد عملی فناوری عرضه می شود و از لحاظ نوع PV/T و روش تحقیق استفاده شده تحلیل می شود. ویژگیهای مهم، وضعیت حال حاضر و تمرکزات تحقیقاتی، دشواریها و موانع موجود مرتبط با انواع مختلف PV/T تعیین می شوند. روشهای تحقیق، از جمله تحلیلهای نظری و شبیه سازی های کامپیوتری، بررسی های تجربی و ترکیب تجربی / نظری مطالعات امکان پذیری و نمایش، و همچنین تحلیلهای محیطی و اقتصادی که برای فناوری PV/T به کار می رود هریک به صورت جداگانه مورد بحث قرار می گیرند و موفقیتها و مشکلاتی که در هر روش تحقیق باقی می مانند شرح داده می شوند. در نهایت فرصتهایی که برای مطالعات آینده در زمینه PV/T وجود دارد مشخص می شوند. این تحقیق نشان داد که سیستمهای PV/T مبتنی بر هوا و آب فناوریهایی هستند که به طور رایج استفاده می شوند اما اثر گرما زدایی آنها پایین تر است. PV/T های مبتنی بر سرد کننده ها و لوله های گرمایی، اگرچه هنوز در مرحله مطالعه آزمایشگاهی قرار دارند، می توانند منجر به بازدهی تبدیل خورشیدی بیشتری نسبت به سیستمهای مبتنی بر هوا و آب شوند. با این وجود در استفاده عملی از این سیستمها چالشهایی فنی وجود داشته که نیازمند تجزیه و تحلیلهای بیشتر می باشند. تحقیق مرور نشان داد که کارهای بیشتری می تواند برای این موارد انجام شود: 1) توسعه سیستمهای PV/T عملی، اقتصادی جدید با کارایی بیشتر انرژی، 2) بهینه کردن ترکیب ساختاری و هندسی سیستمهای PV/T موجود، 3) مطالعه بلند مدت عملکرد پویای سیستمهای PV/T، 4) نمایش سیستمهای PV/T در ساختمانهای واقعی و انجام مطالعات امکان پذیری، و 5) انجام تحلیل های پیشرفته اقتصادی و زیست محیطی. این بررسی به یافتن پرسشهایی که همچنان در فناوری PV/T وجود دارد، تعیین موضوعات جدید تحقیقاتی برای بهبود بیشتر عملکرد PV/T، از میان برداشتن موانع موجود در بکار بردن عملی PV/T، برقراری استانداردها و دستورالعملهایی در ارتباط با طراحی و نصب PV/T ، و بهبود نفوذ آن در بازار در سرتاسر جهان کمک می کند.

چکیده لاتین

In this paper, the global market potential of solar thermal, photovoltaic (PV) and combined photovoltaic/ thermal (PV/T) technologies in current time and near future was discussed. The concept of the PV/T and the theory behind the PV/T operation were briefly introduced, and standards for evaluating technical, economic and environmental performance of the PV/T systems were addressed. A comprehensive literature review into R&D works and practical application of the PV/T technology was illustrated and the review results were critically analysed in terms of PV/T type and research methodology used. The major features, current status, research focuses and existing difficulties/barriers related to the various types of PV/T were identified. The research methods, including theoretical analyses and computer simulation, experimental and combined experimental/theoretical investigation, demonstration and feasibility study, as well as economic and environmental analyses, applied into the PV/T technology were individually discussed, and the achievement and problems remaining in each research method category were described. Finally, opportunities for further work to carry on PV/T study were identified. The review research indicated that air/water-based PV/T systems are the commonly used technologies but their thermal removal effectiveness is lower. Refrigerant/heat-pipe-based PV/Ts, although still in research/laboratory stage, could achieve much higher solar conversion efficiencies over the air/water-based systems. However, these systems were found a few technical challenges in practice which require further resolutions. The review research suggested that further works could be undertaken to (1) develop new feasible, economic and energy efficient PV/T systems; (2) optimise the structural/geometrical configurations of the existing PV/T systems; (3) study long term dynamic performance of the PV/T systems; (4) demonstrate the PV/T systems in real buildings and conduct the feasibility study; and (5) carry on advanced economic and environmental analyses. This review research helps finding the questions remaining in PV/T technology, identify new research topics/directions to further improve the performance of the PV/T, remove the barriers in PV/T practical application, establish the standards/regulations related to PV/T design and installation, and promote its market penetration throughout the world.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI