مقالات ترجمه شده

مقاله کامپوزیت با ترجمه

دانلود مقاله کامپوزیت با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات کامپوزیت با ترجمه ، مقالات کامپوزیت با ترجمه ، دانلود مقاله بیس کامپوزیت ، دانلود ترجمه مقالات کامپوزیت ، دانلود مقاله ISI کامپوزیت ، ترجمه مقاله کامپوزیت ، مقالات isi کامپوزیت با ترجمه و گرایش های رشته کامپوزیت را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Analysis of Steel-Concrete Composite Buildings for Blast Induced Progressive Collapse

2015
1842
word
39
رایگان

عنوان لاتین

Bio-nanocomposite Materials for Food Packaging Applications: Types of Biopolymer and Nano-sized Filler

2014
2013
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Effects of granulated blast furnace slag and superplasticizer type on the fresh properties and compressive strength of self-compacting concrete

2012
2026
word
26
رایگان

عنوان لاتین

A review on the tensile properties of natural fiber reinforced polymer composites

2011
2095
word
34
رایگان

عنوان لاتین

Evaluation of Mechanical Properties and Structure of Al-1100 Composite Reinforced with ZrO2 Nanoparticles via Accumulative Roll-Bonding

2016
2136
word
9
رایگان

عنوان لاتین

Enhanced thermal and mechanical properties of polyvinlydene fluoride composites with magnetic oriented carbon nanotube

2018
2674
word
20
رایگان

عنوان لاتین

Understanding and control of adhesive crack propagation in bonded joints between carbon fibre composite adherends II. Finite element analysis

2001
3109
word
14
رایگان

عنوان لاتین

Fatigue damage modelling of composite materials

2002
3211
word
12
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI