مقالات ترجمه شده

مقاله کامپوزیت با ترجمه

دانلود مقاله کامپوزیت با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات کامپوزیت با ترجمه ، مقالات کامپوزیت با ترجمه ، دانلود مقاله بیس کامپوزیت ، دانلود ترجمه مقالات کامپوزیت ، دانلود مقاله ISI کامپوزیت ، ترجمه مقاله کامپوزیت ، مقالات isi کامپوزیت با ترجمه و گرایش های رشته کامپوزیت را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Rheological and electrical properties of carbon black and carbon fiber filled cyclic olefin copolymer composites

2014
3417
word
21
رایگان

عنوان لاتین

Geometrically Nonlinear Transient Analysis of Composite Laminated Plate and Shells Subjected to Low-Velocity Impact

2016
3452
word
22
رایگان

عنوان لاتین

Properties and durability of concrete produced using CO2 as an accelerating admixture

2016
3779
word
14
رایگان

عنوان لاتین

Removal of cadmium (II) from aqueous solution by a new adsorbent of fluor-hydroxyapatite composites

2017
4260
word
18
رایگان

عنوان لاتین

Mechanical performance of woodfibre–waste plastic composite materials

2004
4356
word
6
رایگان

عنوان لاتین

On the free vibrations of grid-stiffened composite cylindrical shells

2013
4420
word
25
رایگان

عنوان لاتین

Prefabricated floor panels composed of fiber reinforced concrete and a steel substructure

2013
4579
word
28
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI