مقالات ترجمه شده

تاثیر تفاله ی خرد شده ی کوره بلند و نوع فوق روان کننده در ویژگی های جدید و استحکام تراکمی بتن خود متراکم کننده

عنوان فارسی

تاثیر تفاله ی خرد شده ی کوره بلند و نوع فوق روان کننده در ویژگی های جدید و استحکام تراکمی بتن خود متراکم کننده


عنوان لاتین

Effects of granulated blast furnace slag and superplasticizer type on the fresh properties and compressive strength of self-compacting concrete

مشخصات کلی

سال انتشار 2012
کد مقاله 2026
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 26
نام مجله Cement & Concrete Composites
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

این مقاله به ارائه ی نتایج حاصل از بررسی تجربی انجام شده بر مطالعه ی تاثیر تفاله ی خرد شده ی کوره ی بلند و دو نوع فوق روان کننده بر بتن خود متراکم کننده (SCC) پرداخته است. در SCC کنترل، سیمان جایگزین 1%، 15%، 20% و 25% تفاله ی کوره ی بلند می گردد. دو نوع فوق روان کننده: پلی کربوکسیلات مبتنی بر فوق روان کننده و نفتالین سولفونات مبتنی بر فوق روان کننده استفاده شده است. آزمایش ها برای افت جریان ، آزمایش افت تغییر یافته، V-Funnel،J-Ring، U-Box، و استحکام تراکمی انجام شده است. نتایج نشان داده در همه ی دوره ها پلی کربوکسیلات مبتنی بر فوق روان کننده بتن دارای استحکام تراکمی بالاتر و کارآیی بیشتر نسبت به نفتالین سولفونات مبتنی بر فوق روان کننده است. وارد کردن تفاله ی کوره ی بلند با جایگزین سازی سیمان در بتن تازه ی خود متراکم کننده بسیار سودمند بوده است. افزایش کارآیی در حداکثر 20% از حجم تفاله با میزان بهینه ی 15% مشاهده شده است. نگهداری کارآمد حدود 45 دقیقه با 15% و 20% از حجم سیمان با استفاده از پلی کربوکسیلات مبتنی بر فوق روان کننده بدست آمده است؛ استحکام تراکمی با افزایش در حجم تفاله کاهش یافته، مانند موارد ایجاد شده در بتن در حال ارتعاش، اگرچه در زمان های اخیر تفاوت ها کمتر بوده است.

چکیده لاتین

This paper presents the results of an experimental investigation carried out to study the effect of granulated blast furnace slag and two types of superplasticizers on the properties of self-compacting concrete (SCC). In control SCC, cement was replaced with 10%, 15%, 20%, and 25% of blast furnace slag. Two types of superplasticizers: polycarboxylate based superplasticizer and naphthalene sulphonate based superplasticizers were used. Tests were conducted for slump flow, the modified slump test, V-Funnel, J-Ring, U-Box, and compressive strength. The results showed that polycarboxylate based superplasticizer concrete mixes give more workability and higher compressive strength, at all ages, than those with naphthalene sulphonate based superplasticizer. Inclusion of blast furnace slag by substitution to cement was found to be very beneficial to fresh self-compacting concrete. An improvement of workability was observed up to 20% of slag content with an optimum content of 15%. Workability retention of about 45 min with 15% and 20% of slag content was obtained using a polycarboxylate based superplasticizer; compressive strength decreased with the increase in slag content, as occurs for vibrated concrete, although at later ages the differences were small

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI