مقالات ترجمه شده

مقاله پول با ترجمه

دانلود مقاله پول با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات پول با ترجمه ، مقالات پول با ترجمه ، دانلود مقاله بیس پول ، دانلود ترجمه مقالات پول ، دانلود مقاله ISI پول ، ترجمه مقاله پول ، مقالات isi پول با ترجمه و گرایش های رشته پول را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Marketing Mix for Next Generation Marketing

2014
1036
word
6
رایگان

عنوان لاتین

The functionality of IMF programs in economics

2014
1113
word
6
رایگان

عنوان لاتین

The East Asian Model of Economic Development and Developing Countries

2014
1122
word
7
رایگان

عنوان لاتین

A production-repairing inventory model with fuzzy rough coefficients under inflation and time value of money

2012
1468
word
17
رایگان

عنوان لاتین

An Integrated Fuzzy Approach to Bidder Selection in Public Procurement: Serbian Government Case Study

2015
1525
word
18
رایگان

عنوان لاتین

CONCEPT AND MATHEMATICS OF ISLAMIC VALUATION AND FINANCIAL ENGINEERING

2011
1630
word
8
رایگان

عنوان لاتین

A dynamic model of hedging and speculation in the commodity futures markets

2015
1809
word
18
رایگان

عنوان لاتین

Financial structure change and banking income: A Canada–U.S. comparison

2009
1869
word
17
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI