مقالات ترجمه شده

يك مدل موجودي تعمير محصول با ضرايب ناهموار فازي ناهموار تورم و ارزش زماني پول

عنوان فارسی

يك مدل موجودي تعمير محصول با ضرايب ناهموار فازي ناهموار تورم و ارزش زماني پول


عنوان لاتین

A production-repairing inventory model with fuzzy rough coefficients under inflation and time value of money

مشخصات کلی

سال انتشار 2012
کد مقاله 1468
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 17
نام مجله Applied Mathematical Modelling
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

در اين مقاله يك مدل موجودي تعمير محصول در محيط ناهموار فازي مطابق با اثرات تورم پيشنهاد مي شود كه در آن بخشي از واحدهاي معيوب توليد شده تعمير شده و بعنوان واحدهاي سالم بفروش مي رسند. در اينجا ميزان توليد و تعمير بعنوان متغيرهاي كنترل ديناميك فرض مي شوند. باتوجه به پيچيدگي محيط، هزينه ها و ضرايب مختلف بعنوان نوع ناهموار فازي در نظر گرفته شده و اينها با استفاده از انتظار ناهموار فازي، به crisp كاهش مي يابند. در اينجا هزينه توليد، وابسته به ميزان توليد است، هزينه تعمير وابسته به ميزان تعمير و تقاضاي آيتم وابسته به انبار مي باشد. هدف از اين كار تحقيقاتي يافتن تصميمهايي براي تصميم گيرنده (DM) است كسيكه دوست دارد تا سود كلي را سيستم بالا براي يك افق زماني محدود به حداكثر برساند. اين مدل بصورت يك مساله كنترل بهينه فرمول سازي شده و با استفاده از يك روش بهينه سازي غيرخطي بر اساس گراديان آنرا حل كند. برخي از موارد ويژه مدل عمومي استخراج شده است. نتايج اين مدل با چند مثال عددي توضيح داده شده است.

چکیده لاتین

In this paper, a production-repairing inventory model in fuzzy rough environment is proposed incorporating inflationary effects where a part of the produced defective units are repaired and sold as fresh units. Here, production and repairing rates are assumed as dynamic control variables. Due to complexity of environment, different costs and coefficients are considered as fuzzy rough type and these are reduced to crisp ones using fuzzy rough expectation. Here production cost is production rate dependent, repairing cost is repairing rate dependent and demand of the item is stock-dependent. Goal of the research work is to find decisions for the decision maker (DM) who likes to maximize the total profit from the above system for a finite time horizon. The model is formulated as an optimal control problem and solved using a gradient based non-linear optimization method. Some particular cases of the general model are derived. The results of the models are illustrated with some numerical examples

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI