مقالات ترجمه شده

مقاله مدیریت زنجیره تامین با ترجمه

دانلود مقاله مدیریت زنجیره تامین با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات مدیریت زنجیره تامین با ترجمه ، مقالات مدیریت زنجیره تامین با ترجمه ، دانلود مقاله بیس مدیریت زنجیره تامین ، دانلود ترجمه مقالات مدیریت زنجیره تامین ، دانلود مقاله ISI مدیریت زنجیره تامین ، ترجمه مقاله مدیریت زنجیره تامین ، مقالات isi مدیریت زنجیره تامین با ترجمه و گرایش های رشته مدیریت زنجیره تامین را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Impact of eBusiness technologies on operational performance: The role of production information integration in the supply chain

2007
4390
word
50
رایگان

عنوان لاتین

Lexicographic max–min approach for an integrated vendor-managed inventory problem

2014
4557
word
20
رایگان

عنوان لاتین

Effect of internal cost management, information systems integration, and absorptive capacity on inter-organizational cost management in supply chains

2012
4623
word
42
رایگان

عنوان لاتین

To be or not to be (loyal): Is there a recipe for customer loyalty in the B2B context?

2015
4637
word
25
رایگان

عنوان لاتین

An integrated approach to implement Project Management Information Systems within the Extended Enterprise

2013
4819
word
27
رایگان

عنوان لاتین

Collaboration capacity for sustainable supply chain management: small and medium-sized enterprises in Mexico

2014
5015
word
22
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI