مقالات ترجمه شده

مقاله مدیریت بازرگانی با ترجمه

دانلود مقاله مدیریت بازرگانی با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات مدیریت بازرگانی با ترجمه ، مقالات مدیریت بازرگانی با ترجمه ، دانلود مقاله بیس مدیریت بازرگانی ، دانلود ترجمه مقالات مدیریت بازرگانی ، دانلود مقاله ISI مدیریت بازرگانی ، ترجمه مقاله مدیریت بازرگانی ، مقالات isi مدیریت بازرگانی با ترجمه و گرایش های رشته مدیریت بازرگانی را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Structured knowledge processes and firm performance: The role of organizational agility

2015
1931
word
16
رایگان

عنوان لاتین

The Formation of Brand Loyalty: A Partial Dual-Factor Explanation

2017
2331
word
11
رایگان

عنوان لاتین

Exploring mobile government from the service quality perspective

2017
2505
word
12
رایگان

عنوان لاتین

How Will the Marine Emissions Trading Scheme Influence the Profit and CO2 Emissions of a Containership

2013
3001
word
17
رایگان

عنوان لاتین

Barriers to the use of an IT Project Management Methodology in a large financial institution

2016
3763
word
23
رایگان

عنوان لاتین

The Effect of Personality Traits On Social Entrepreneurship Intentions: A Field Research

2015
4084
word
14
رایگان

عنوان لاتین

Cost and time project management success factors for information systems development projects

2017
4378
word
36
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI