مقالات ترجمه شده

مدیریت هزینه و زمان پروژه، فاکتورهای موفقیت برای پروژه های توسعه سیستم های اطلاعاتی

عنوان فارسی

مدیریت هزینه و زمان پروژه، فاکتورهای موفقیت برای پروژه های توسعه سیستم های اطلاعاتی


عنوان لاتین

Cost and time project management success factors for information systems development projects

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 4378
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 36
نام مجله International Journal of Project Management
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

توسعه موفق سیستم های اطلاعاتی IS پروژه منجر به مزیت رقابتی بسیاری از سازمان ها شده است.این مقاله پیشنهاد هزینه و زمان موفقیت مدیریت پروژه را - CTPMS، یک اقدام ضروری در این زمینه میداند، زیرا پروژه ها باید به طور پویا هزینه و زمان موفقیت را در یک دامنه مورد توافق قرار دهند. هدف مقاله شناسایی شیوه های مدیریت پروژه است که از طریق آن سازمان می تواند CTPMS پروژه های توسعه ای IS را بهینه سازی کند. از آنجا که عوامل متعددی می توانند موفقیت مدیریت پروژه را تحت تاثیر قرار دهند، یک نمونه واقعی از پروژه های 899 IS از یک بانک پیشرو را تجزیه و تحلیل می کنیم، با استفاده از مدل های سلسله مراتبی برای اثبات پیش بینی کننده ها در چهار سطح تجزیه و تحلیل: شبکه نمونه کارها، پروژه، مدیر پروژه و تیم.علاوه بر پیشنهاد و بحث در مورد یک معیار جدید مدیریت پروژه برای پروژه های توسعه سیستم های اطلاعاتی، ما مشخص می کنیم که اندازه پروژه، مدت زمان، تعویق و قدرت رسمی مدیر پروژه، اثرات مثبت داشت، در حالی که اندازه تیم و تخصیص پراکندگی تیم اثرات منفی داشت. نتایج نشان میدهد راهنمایی برای عواملی مانند تخصیص عضو تیم و اولویت بندی، در میان دیگران موثر است.

چکیده لاتین

Successful development of Information Systems (IS) Projects has been a source of competitive advantage for many organizations. This paper proposes the Cost and Time Project Management Success – CTPMS, an essential measure in this context because projects must dynamically address cost and time success under an agreed scope. The goal of the paper is to identify the project management practices through which an organization can optimize the CTPMS of IS development projects. Because multiple factors can influence project management success, we analyze a real-world sample of 899 IS projects of a leading bank, using hierarchical models to account for the effects of predictors at four levels of analysis: portfolio network, project, project manager, and team. In addition to proposing and discussing a new measure of project management success for information systems development projects, we identified that project size, duration, postponement, and project manager formal power showed positive effects, whereas team size and team allocation dispersion presented negative effects. The results suggest guidance for factors such as team member allocation and prioritization, among others.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI