مقالات ترجمه شده

موانع استفاده از متدولوژی مدیریت فناوری اطلاعات در یک موسسه مالی بزرگ

عنوان فارسی

موانع استفاده از متدولوژی مدیریت فناوری اطلاعات در یک موسسه مالی بزرگ


عنوان لاتین

Barriers to the use of an IT Project Management Methodology in a large financial institution

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 3763
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 23
نام مجله International Journal of Project Management
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

بحران مالی جهانی سال 2008 نیاز به مکانیزم کنترل بیشتری از صنعت خدمات مالی داشت. روش مدیریت پروژه فناوری اطلاعات (PMM) مکانیزم کنترلی مهمی برای حاکمیت IT به منظور حمایت از مدیران در دستیابی به نرخ های قابل پیشبینی از موفقیت مدیریت پروژه (PMS) محسوب می شود. هدف از این مطالعه، بررسی بیشتر چگونگی پیاده سازی IT PMM است که به PMS در یک موسسه مالی بزرگ برزیلی کمک می کند. یک مطالعه موردی بر روی یکی از بزرگترین موسسات مالی در جهان انجام شد که از تجزیه و تحلیل یک پایگاه داده با 3047 پروژه فناوری اطلاعات و یک نظرسنجی از 347 متخصص فناوری اطلاعات انجام شده است. این مطالعه نشان داد که علیرغم اعتقاد 90٪ از متخصصان فناوری اطلاعات که بیان دارند استفاده از IT PMM موجب بهبود PMS می شود، پنج مانع عمده برای جلوگیری از کاربرد مناسب آن وجود دارد: مهلت بسیار کوتاه پروژه؛ کار به عنوان یک توسعه دهنده و یک مدیر پروژه؛ کار همزمان بر روی پروژه های مختلف؛ دشواری استفاده از نرم افزار مدیریت پروژه؛ و کمبود دانش PMM. سرانجام، یک طرح عملی برای حل این مسائل ارائه شده است.

چکیده لاتین

The global financial crisis of 2008 demanded greater control mechanisms from the financial service industry. The IT Project Management Methodology (PMM) is considered an important control mechanism for IT governance to support managers in achieving more predictable rates of project management success (PMS). The aim of this study is to further investigate how an implemented IT PMM that contributes to PMS is used in a large Brazilian financial institution. A case study was conducted on one of the largest financial institutions in the world that is located in Brazil by means of interviews, analysis of a database of 3047 IT projects and a survey of 347 IT professionals. The study showed that, despite the belief of 90% of the IT professionals that the use of an IT PMM improves PMS rates, there are five main barriers that prevent its proper use: very tight project deadlines; working as both a developer and a project manager; working simultaneously on several projects; difficulty using the project management software; and a lack of knowledge of the PMM. Finally, an action plan to solve these issues is presented.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI