مقالات ترجمه شده

مقاله لجستیک با ترجمه

دانلود مقاله لجستیک با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات لجستیک با ترجمه ، مقالات لجستیک با ترجمه ، دانلود مقاله بیس لجستیک ، دانلود ترجمه مقالات لجستیک ، دانلود مقاله ISI لجستیک ، ترجمه مقاله لجستیک ، مقالات isi لجستیک با ترجمه و گرایش های رشته لجستیک را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Imperialist competitive algorithm combined with chaos for global optimization

2012
1018
word
15
رایگان

عنوان لاتین

Optimization of tourism impacts within protected areas by means of genetic algorithms

2009
1368
word
20
رایگان

عنوان لاتین

Comparison of landslide susceptibility mapping methodologies for Koyulhisar, Turkey: conditional probability, logistic regression, artificial neural networks, and support vector machine

2010
1396
word
23
رایگان

عنوان لاتین

Green Supply Chain Management: A Case Study from Indian Electrical and Electronics Industry

2012
1586
word
31
رایگان

عنوان لاتین

SPICE ROUTE: LOGISTIC JOURNEY OF SPICES IN RETAIL SUPPLY CHAIN PERSPECTIVE

2012
1657
word
15
رایگان

عنوان لاتین

A branch and cut algorithm for the location-routing problem with simultaneous pickup and delivery

2011
1966
word
20
رایگان

عنوان لاتین

Fresh-product supply chain management with logistics outsourcing

2013
2024
word
33
رایگان

عنوان لاتین

Milk-Run logistics by Japanese automobile manufacturers in Thailand

2010
5021
word
13
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI