مقالات ترجمه شده

مقاله شبکه با ترجمه

دانلود مقاله شبکه با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات شبکه با ترجمه ، مقالات شبکه با ترجمه ، دانلود مقاله بیس شبکه ، دانلود ترجمه مقالات شبکه ، دانلود مقاله ISI شبکه ، ترجمه مقاله شبکه ، مقالات isi شبکه با ترجمه و گرایش های رشته شبکه را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Topological localization with kidnap recovery using sonar grid map matching in a home environment

2012
1462
word
23
رایگان

عنوان لاتین

Separating computation and storage with storage virtualization

2011
1472
word
37
رایگان

عنوان لاتین

Clustered Ensemble Neural Network for Breast Mass Classification in Digital Mammography

2012
1532
word
14
رایگان

عنوان لاتین

Unified framework for representing and ranking

2014
1533
word
23
رایگان

عنوان لاتین

Social grid platform for collaborative online learning on blogosphere

2009
1545
word
23
رایگان

عنوان لاتین

Performance Evaluation of Video Dissemination Protocols Over Vehicular Networks

2012
1562
word
11
رایگان

عنوان لاتین

Dynamic Cluster Header Selection and Conditional Re-clustering for Wireless Sensor Networks

2010
1665
word
13
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI