مقالات ترجمه شده

مقاله سرطان با ترجمه

دانلود مقاله سرطان با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات سرطان با ترجمه ، مقالات سرطان با ترجمه ، دانلود مقاله بیس سرطان ، دانلود ترجمه مقالات سرطان ، دانلود مقاله ISI سرطان ، ترجمه مقاله سرطان ، مقالات isi سرطان با ترجمه و گرایش های رشته سرطان را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Ferrite-based magnetic nanofluids used in hyperthermia applications

2012
1088
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Toxicity issues in the application of carbon nanotubes to biological systems

2010
1139
word
18
رایگان

عنوان لاتین

A genetic model for gallbladder carcinogenesis and its dissemination

2014
1140
word
15
رایگان

عنوان لاتین

Meta-analysis of incidence of early lung toxicity in 3-dimensional conformal irradiation of breast carcinomas

2013
1141
word
15
رایگان

عنوان لاتین

Smoking and survival of colorectal cancer patients: systematic review and meta-analysis

2014
1142
word
13
رایگان

عنوان لاتین

Cytotoxic drugs for patients with breast cancer in the era of targeted treatment: back to the future?

2011
1144
word
13
رایگان

عنوان لاتین

Quality assurance in the treatment of colorectal cancer: the EURECCA initiative

2014
1145
word
14
رایگان

عنوان لاتین

Alcohol and liver cancer: a systematic review and meta-analysis of prospective studies

2014
1147
word
13
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI