مقالات ترجمه شده

مقاله زنجیره تامین با ترجمه

دانلود مقاله زنجیره تامین با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات زنجیره تامین با ترجمه ، مقالات زنجیره تامین با ترجمه ، دانلود مقاله بیس زنجیره تامین ، دانلود ترجمه مقالات زنجیره تامین ، دانلود مقاله ISI زنجیره تامین ، ترجمه مقاله زنجیره تامین ، مقالات isi زنجیره تامین با ترجمه و گرایش های رشته زنجیره تامین را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Supply chain management and advanced planning - basics, overview and challenges

2005
1128
word
18
رایگان

عنوان لاتین

Research on the Collaborative Plan of Implementing High Efficient Supply Chain

2012
1527
word
7
رایگان

عنوان لاتین

Information Sharing in Supply Chain Management

2013
1597
word
6
رایگان

عنوان لاتین

Environmental Practices as Requirements for Supplier Evaluation and Selection in the Automotive Supply Chain

2013
1749
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Strategies for protecting supply chain networks against facility and transportation disruptions: an improved Benders decomposition approach

2012
1843
word
40
رایگان

عنوان لاتین

Strategic human resource management and supply chain orientation

2013
1870
word
22
رایگان

عنوان لاتین

Assessing supplier environmental performance: Applying Analytical Hierarchical Process in the United Arab Emirates healthcare chain

2015
1946
word
20
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI