مقالات ترجمه شده

رفتارهای غیراخلاقی زنجیره تامین و ادامه رابطه: استفاده از رویکرد PLS برای بررسی اثرات میانه روی و اعتدال عدالت بین سازمانی

عنوان فارسی

رفتارهای غیراخلاقی زنجیره تامین و ادامه رابطه: استفاده از رویکرد PLS برای بررسی اثرات میانه روی و اعتدال عدالت بین سازمانی


عنوان لاتین

Supply chain unethical behaviors and continuity of relationship: Using the PLS approach for testing moderation effects

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 1317
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 19
نام مجله Int. J. Production Economics
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

رفتارهای غیراخلاقی در کانال های تامین به میزان زیادی در ادبیات اخلاق کسب و کار تحلیل شده است. با این حال، با توجه خاص به ادبیات زنجیره تامین پزشکی، تحلیل رفتار غیراخلاقی در یک رابطه خریدار – تامین کننده توجه کمی را به خود جلب کرده است. اهمیت نسبت داده شده به ارزش های اخلاقی در مشارکت خریدار- تامین کننده تاثیر مثبتی روی تداوم این رابطه دارد. در این مقاله، موضوعات زیر بررسی می شود: (1) این که ایا رفتارهای غیراخلاقی تامین کننده روی تداوم رابطه با طرفین آن تاثیر منفی دارد یا خیر و (2) اثرات تعدیل کننده عدالت رویه ای و توزیعی خریدار روی رابطه. داده ها از 307 داروخانه جمع آوری شد و با استفاده از PLS (حداقل مربعات جزیی) بر اساس تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل گردید. یافته های بدست آمده نشان می دهد که تنها رفتار غیراخلاقی فریبکارانه تامین کننده به طور مستقیم روی تداوم رابطه تاثیر می گذارد. در عین حال عدالت رویه ای و توزیعی خریدار نیز تاثیری منفی روی تداوم رابطه دارد. با این حال مشخص شده است که عدالت رویه ای و توزیعی، رابطه بین رفتار غیراخلاقی و تداوم رابطه را تعدیل نمی کند. تحقیق انجام شده نتایج مهمی را برای تمام تامین کنندگانی ارائه می کند که می خواهند روابطی را با بخش داروسازی و شرکت های خریدار ایجاد کرده و توسعه دهند.

چکیده لاتین

Unethical behaviors in supply channels have been analyzed extensively in the business ethics literature. However, specifically regarding the medical supply chain literature, analysis of unethical behavior in a buyer–supplier relationship has received limited attention. The importance attached to ethical values in buyer–supplier engagements positively affects the continuity of the relationship. In this study, the following issues have been investigated: (1) whether the unethical behaviors of the supplier have a negative impact on the continuity of the relationship between the parties, and (2) the moderating effects of the procedural and distributive justice of the buyer on the relationship. Data have been collected from 307 pharmacies and analyzed utlizing the PLS (Partial Least Squares) based structural equation modeling technique. The findings obtained indicate that only the deceitful unethical behavior of the supplier directly affects the continuity of the relationship. At the same time, procedural and distributive justice of the buyer negatively influences the continuity of the relationship. However it has been determined that procedural and distributive justice do not moderate the relationship between the unethical behavior and continuity of the relationship. The research that has been carried out brings forward important results with regard to all suppliers that intend to develop relationships with the pharmaceutical sector and buyer firms

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI