مقالات ترجمه شده

مقاله زلزله با ترجمه

دانلود مقاله زلزله با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات زلزله با ترجمه ، مقالات زلزله با ترجمه ، دانلود مقاله بیس زلزله ، دانلود ترجمه مقالات زلزله ، دانلود مقاله ISI زلزله ، ترجمه مقاله زلزله ، مقالات isi زلزله با ترجمه و گرایش های رشته زلزله را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Damage mechanism and response of reinforced concrete containment structure under internal blast loading

2012
1271
word
19
رایگان

عنوان لاتین

Geosynthetics reinforcement application for tsunami reconstruction: Evaluation of interface parameters with silty sand and weathered clay

2007
1276
word
25
رایگان

عنوان لاتین

Ancient terrane boundaries as probable seismic hazards: A case study from the northern boundary of the Eastern Ghats Belt, India

2014
1292
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Application of ACM Brace Retrofitting Countermeasure to Steel Structure

2013
1526
word
17
رایگان

عنوان لاتین

Seismic uplift capacity of shallow horizontal strip anchor under oblique load using pseudo-dynamic approach

2013
1603
word
30
رایگان

عنوان لاتین

The dynamic response of fluid-saturated porous materials with application to seismically induced soil liquefaction

2014
1605
word
47
رایگان

عنوان لاتین

Deterioration Modeling of Steel Components in Support of Collapse Prediction of Steel Moment Frames under Earthquake Loading

2011
1703
word
21
رایگان

عنوان لاتین

Three-dimensional finite element analysis of the seismic behavior of inclined micropiles

2004
1950
word
24
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI