مقالات ترجمه شده

ظرفیت بالا بریِ لرزه ای برای لنگرگاه افقی کم عمق در شرایط بارگذاری مورب با استفاده از روش Pseudo-dynamic

عنوان فارسی

ظرفیت بالا بریِ لرزه ای برای لنگرگاه افقی کم عمق در شرایط بارگذاری مورب با استفاده از روش Pseudo-dynamic


عنوان لاتین

Seismic uplift capacity of shallow horizontal strip anchor under oblique load using pseudo-dynamic approach

مشخصات کلی

سال انتشار 2013
کد مقاله 1603
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 30
نام مجله Soils and Foundations
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

در این مقاله، یک روش تحلیلی بمنظور محاسبه ظرفیتِ باربریِ یک لنگرگاه افقی با بارگذاری مورب در شرایط استاتیک و زلزله ای با استفاده ازروش تعادل محدود شرح داده شده است. توزیع واکنش های خاک بر روی سطوح معیوب ساده از طریق معادله Kötter به دست آمد و روش pseudo-dynamic بمنظور به دست آوردن فاکتور ظرفیت بالابری عمودیِ زلزله ایِ خالص برای واحد وزن خاک (Fγd) مورد استفاده قرار گرفت. نتایج برای فاکتورهای ظرفیت بالا بری عمودیِ ثابت و زلزله ای در شرایطِ مختلفِ پرامترهای ورودی نظیر شیب بار، زاویه اصطکاک خاک، نسبت کارگذاری، تقویت خاک و شتابهای زلزله ایِ pseudo-dynamic افقی و عمودی به دست آمد. مشاهده شد که جهت بار بطور قابل توجهی ظرفیت باربریِ زلزله ایِ لنگرگاه افقی را تحت تاثیر قرار می دهد. مشاهده شد که Fγd با افزایش شتاب لرزه ایِ افقی و عمودی و نیز تقویت خاک کاهش می یابد در حالیکه همانطور که پیش بینی می شد با افزایش نسبت کارگذاری و زاویه اصطکاک خاک، Fγd افزایش یافت. نتایج مربوط به فاکتور ظرفیت باربریِ زلزله ایِ خالص بصورت بدون بُعد هم به شکل گراف و هم به شکل جدول ارائه گردیده است. نتایج به دست آمده در این مطالعه با آنچه که در منابع علمی وجود دارد، تطابق و سازگاری خوبی دارد.

چکیده لاتین

In this paper, an analytical method to compute the uplift capacity of an obliquely loaded horizontal strip anchor under both static and seismic conditions is described using the limit equilibrium method. The distribution of the soil reactions on a simple planar failure surface is obtained through the use of Kötter's equation, and the pseudo-dynamic approach is used to obtain the net seismic vertical uplift capacity factor for the unit weight component of the soil (F ). The results for the static and seismic vertical uplift capacity factors are determined for various combinations of input parameters, such as the load inclination, the soil friction angle, the embedment ratio, the soil amplification and both horizontal and vertical pseudo-dynamic seismic accelerations. It is observed that the orientation of the load significantly affects the seismic uplift capacity of the horizontal strip anchor. F γd γd is seen to decrease with an increase in both horizontal and vertical seismic accelerations and soil amplification, whereas it is seen to increase with an increase in the embedment ratio and the soil friction angle, as expected. The results in terms of the nondimensional net seismic uplift capacity factor are presented in graphical and tabular forms. The present results are compared and found to be in good agreement with similar results available in literature

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI