مقالات ترجمه شده

مقاله رگرسیون خطی با ترجمه

دانلود مقاله رگرسیون خطی با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات رگرسیون خطی با ترجمه ، مقالات رگرسیون خطی با ترجمه ، دانلود مقاله بیس رگرسیون خطی ، دانلود ترجمه مقالات رگرسیون خطی ، دانلود مقاله ISI رگرسیون خطی ، ترجمه مقاله رگرسیون خطی ، مقالات isi رگرسیون خطی با ترجمه و گرایش های رشته رگرسیون خطی را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Non-parametric entropy estimators based on simple linear regression

2015
2215
word
20
رایگان

عنوان لاتین

Fuzzy Least-Squares Linear Regression Approach to Ascertain Stochastic Demand in the Vehicle Routing Problem

2011
3513
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Fuzzy Least-squares Linear Regression Approach for Fatigue Life Estimation of Die- Marked Drill pipes

2011
3514
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Fuzzy Linear Regression Approach for Fail Quality of Industrial Machines

2011
3515
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Productivity Estimation of Bulldozers in Earthwork Projects by Multiple Linear Regression Approach: A Case Study

2010
3518
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Contribution of Awareness and Understanding in Legal and Ethics towards the Practice of Confidentiality amongst Counselors

2014
3733
word
17
رایگان

عنوان لاتین

A comparative study of three types of grid connected photovoltaic systems based on actual performance

2014
4687
word
11
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI