مقالات ترجمه شده

مطالعه تطبیقی سه نوع سیستم فوتوولتائیک متصل به شبکه بر اساس عملکرد واقعی

عنوان فارسی

مطالعه تطبیقی سه نوع سیستم فوتوولتائیک متصل به شبکه بر اساس عملکرد واقعی


عنوان لاتین

A comparative study of three types of grid connected photovoltaic systems based on actual performance

مشخصات کلی

سال انتشار 2014
کد مقاله 4687
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 11
نام مجله Energy Conversion and Management
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

در این مطالعه، سه نوع سیستم فوتوولتائیک (PV) بر اساس عملکرد واقعی ارزیابی می شوند. تولید انرژی در سه نوع سیستم PV، مخصوصا سیستم PV متمرکز کننده (‌6 واحد*1 KWp)، سیستم PV با سطح ردیاب خورشید (‌سطح متحرک) (2واحد* 1kWp) و سطح ثابت(2واحد* 1kWp) در این تحقیق تحلیل می شوند. تحلیل داده به مدت 10 ماه متوالی شامل 12190 نمونه 15 دقیقه ای انجام یافته است. ارزیابی عملکرد به واسطه انرژی بازدهی، فاکتور بازده، فاکتور ظرفیت، راندمان توان، راندمان آرایش PV انجام شده است. بر اساس داده های آزمایش، نتیجه می شود که سیستم PV ردیاب مناسب ترین سیستم برای مالزی در مد عملیاتی نرمال با تولید متوسط روزانه 4.7 کیلووات ساعت ( 141 کیلووات ساعت به عنوان متوسط ماهانه)، راندمان سیستم 11 درصد ، راندمان توان 85 درصد، فاکتور بازدهی متوسط روزانهkWh/kWp 2.3 و فاکتور ظرفیت 32 درصد، می باشد. این مطالعه همچنین مدل های انرژی PV ( ( را برای هر ژنراتور PV با در نظر گرفتن عوامل زیست محیطی، به طور برجسته نشان می دهد. مزیت به کارگیری سیستم سطح ردیاب که با سیستم سطح ثابت مقایسه شده، بر اساس راندمان مکانیزم ردیاب دو محوره است که خورشید را برای خروجی توان ماکزیمم ردیابی می کند.

چکیده لاتین

In this study, three photovoltaic (PV) systems are evaluated based on actual performance. The energy generation of three types of PV systems namely concentrating PV system (6 units  1 kWp), PV system with sun tracking flat (2 units  1 kWp) and fixed flat PV system (2 units  1 kWp) is analyzed in this research. Data analysis for ten consecutive months consisting of 12,190 samples of 15 min interval is done. The performance evaluation is done using energy yield, yield factor, capacity factor, power efficiency and PV array efficiency. Based on the experiment data, it is concluded that tracking flat PV system is the most suitable system for Malaysia in normal operation mode with average daily generation of 4.7 kW h (141 kW h as a monthly average), system efficiency of 11%, power efficiency of 85%, average daily yield factor of 2.3 kW h/kWp and capacity factor of 32%. This study also highlights the PV energy (EPV) models for each PV generators with respect to the environmental factors. The advantage of employing a tracking flat system as compared to the fixed flat system is considered based on the effectiveness of the dual-axis tracking mechanism tracking the sun for maximum power output.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI